V Mariboru vse več miši in podgan! Kdaj deratizacija?

slika Planet TV

Zaradi pojavljanja glodavcev bodo opravili deratizacijo.

V Mariboru vse več godalcev!

V sredo, 10. 7. 2019 in v četrtek, 11. 7. 2019, bodo na območju Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju opravili deratizacijo.

Deratizacijo s parafinskimi bloki bo po naročilu družbe Nigrad, d. d., izvedlo podjetje Saniteh, d. o. o.; ker gre v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) za nevaren izdelek, veljajo zanj ukrepi ravnanja s posebno pozornostjo. Nepooblaščene osebe pozivajo, naj spoštujejo označeno območje deratizacije in se izognejo vsakršnemu stiku z deratizacijskim sredstvom, tj. trdnim blokom rdeče barve z vonjem po parafinu.

M.G.