Domov Varstvo osebnih podatkov na družabnih omrežjih

Varstvo osebnih podatkov na družabnih omrežjih

Objavil: SIFA
Varstvo osebnih podatkov

V nadaljevanju vas želimo seznaniti z ravnanjem z vašimi podatki skladno s 13. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR).

1. Odgovornost

Za zbiranje in obdelavo podatkov, ki ju predstavljamo v nadaljevanju, je deloma odgovoren portal e-Maribor

E-naslov: [email protected]

deloma pa zadevni upravljavci platform družbenih omrežij. Pri določenih vidikih obdelave mi in upravljavci platform delujemo kot skupno odgovorni v smislu člena 26 GDPR (obdelava v skladu s 4. točko te izjave).

E-Maribor upravlja naslednje strani na družbenih omrežjih:

2. Upravljanje osebnih podatkov in odgovornost upravljavcev platform

Na upravljanje osebnih podatkov, ki ga izvajajo upravljavci platform družbenih omrežij (npr. upravljanje sledilcev in deljenih informacij) imamo le omejen vpliv. Na področjih, na katere imamo vpliv in na katerih lahko obdelavo osebnih podatkov parametriziramo, si v okviru možnosti, ki jih imamo na voljo, prizadevamo, da bi upravljavec platforme družbenega omrežja osebne podatke ustrezno varoval.

Na številnih področjih pa na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja upravljavec platforme družbenega omrežja, ne moremo vplivati in tudi ne vemo natančno, katere podatke ta obdeluje.

Upravljavec platforme upravlja celotno IT-infrastrukturo storitve, ima lastne določbe o varstvu osebnih podatkov in lastno uporabniško razmerje z vami (če ste registriran uporabnik storitve družbenega omrežja). Poleg tega je samo upravljavec odgovoren za vsa vprašanja v zvezi s podatki vašega uporabniškega profila, do katerega mi kot podjetje nimamo dostopa.

Podrobnejše informacije o obdelavi podatkov, ki jo izvajajo ponudniki platform družbenih omrežij, in o nadaljnjih možnostih ugovora najdete v izjavi o varstvu podatkov posameznega ponudnika:

3.Naša odgovornost

a) Namen obdelave podatkov z naše strani/pravna podlaga

Namen obdelave podatkov z naše strani v okviru naših strani na družbenih omrežjih je seznanjanje bralcev z aktualnimi novicami, nagradnimi igrami, različnimi temami; interakcija z obiskovalci strani na družbenih omrežjih v zvezi s temi temami; ter odzivanje na ustrezna povratna vprašanja, pohvale ali kritike.

Pridržujemo si samo pravico, da vsebine izbrišemo, kadar je to potrebno. Vaše vsebine evtl. delimo na svoji strani, kadar je to funkcija platforme družbenega omrežja, in z vami komuniciramo prek platforme družbenega omrežja. Pravna podlaga je člen 6(1f) GDPR. Obdelava podatkov se vrši z namenom promocije in korporativne komunikacije.

Na obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jo izvaja e-Maribor v okviru obveščanja bralcev ali nagradnih iger, upravljavec ne more vplivati.

Kot smo že omenili, na področjih, kjer nam ponudnik platforme družbenega omrežja to omogoča, pazimo, da svoje strani na družbenih omrežjih oblikujemo čim bolj skladno z zahtevami varstva osebnih podatkov.

b) Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Podatke, ki jih vnesete na naših straneh na družbenih omrežjih, kot so npr. komentarji, videoposnetki, slike, všečki, javne novice itd., objavi platforma družbenega omrežja in jih nikoli ne uporabimo ali obdelamo za druge namene. Pridržujemo si samo pravico, da nezakonite vsebine izbrišemo, kadar je to potrebno. To velja npr. za sporne in nezakonite objave, sovražne komentarje, opolzke komentarje (izrecno spolno obarvane vsebine) ali priloge (npr. slike ali videoposnetke), ki bi lahko kršili avtorske pravice, osebnostne pravice, kazensko zakonodajo.

Vaše vsebine evtl. delimo na svoji strani, kadar je to funkcija platforme družbenega omrežja, in komuniciramo prek platforme družbenega omrežja.

Kar zadeva podatke, ki nam jih posredujete po zaupni poti (npr. s funkcijo pošiljanja zasebnega sporočila, v pismu ali po e-pošti), je posredovanje podatkov tretjim osebam zunaj portala e-Maribor izključeno. Izjemoma podatke po našem naročilu obdelujejo pogodbeni obdelovalci. Obdelovalce vedno skrbno izberemo, jih poleg tega presojamo in pogodbeno obvežemo skladno s členom 28 GDPR. Poleg tega moramo morda izvlečke vašega zaupnega vprašanja posredovati v obdelavo pogodbenim partnerjem (pri vprašanjih, ki se nanašajo na konkretne izdelke, npr. dobaviteljem). V teh primerih vprašanje najprej anonimiziramo, tako da ga tretja oseba ne more povezati z vami.

Če bi bilo v posameznem primeru treba posredovati vaše osebne podatke, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas prosili za privolitev.

c) Obdobje hrambe/merila za določitev obdobja hrambe:

Vse vaše javne objave na naših straneh na teh družbenih omrežjih ostanejo časovno neomejeno objavljene na časovnici, razen če jih izbrišemo zaradi posodobitve prvotne teme, nezakonitosti ali kršitve naših smernic ali če objavo izbrišete sami.

Kar zadeva izbris vaših podatkov s strani upravljavca družabnega omrežja, na to ne moremo vplivati. Zato pri tem kot dopolnilo veljajo določbe o varstvu osebnih podatkov upravljavca družabnega omrežja.

d) Nagradne igre

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage: Prek naše spletne strani, naših e-novic, naših strani na družbenih omrežjih lahko sodelujete v različnih nagradnih igrah. Če pri posamezni nagradni igri ni določeno drugače ali če nam niste dali podrobnejše izrecne privolitve, uporabljamo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v okviru sodelovanja v nagradni igri, izključno za izvedbo nagradne igre (npr. določanje zmagovalcev, obveščanje zmagovalcev, pošiljanje nagrade, evtl. anonimna razglasitev zmagovalcev).

Če se na zadevnem družbenem omrežju pojavljate s pravim imenom ali če ste prepoznavni prek fotografij v svojem profilu, ne moremo preprečiti, da bi vas prepoznali drugi uporabniki.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru nagradnih iger je praviloma člen 6(1b) GDPR. Če oddate izjavo o privolitvi v okviru nagradne igre, je pravna podlaga za obdelavo podatkov, ki temelji na privolitvi, člen 6(1a) GDPR. Če ste v okviru nagradne igre dali privolitev, imate možnost, da to privolitev kadar koli in z učinkom za naprej prekličete.

Prejemniki/kategorije prejemnikov: Podatke posredujemo tretjim osebam samo, če je to potrebno za izvedbo nagradne igre oz. za pošiljanje nagrade (npr. če nagrado pošlje sponzor nagradne igre ali če podatke posredujemo logističnemu podjetju) ali če ste v to izrecno privolili.

Upoštevajte, da je pri nekaterih straneh na družbenih omrežjih morda udeležba možna tudi neposredno na javno dostopnih spletnih straneh (npr. na elektronski oglasni deski ali prek komentarjev) in da lahko za vašo udeležbo tudi drugi uporabniki izvedo javno prek vaše interakcije z nami. Poleg tega je mogoče v takšnih primerih na zadevnih družbenih omrežjih izvedeti tudi za vašo nagrado.

Če se na zadevnem družbenem omrežju pojavljate s pravim imenom ali če ste prepoznavni prek fotografij v svojem profilu, ne moremo preprečiti, da bi vas prepoznali drugi uporabniki.

Obdobje hrambe/merila za določitev obdobja hrambe: Po koncu nagradne igre in objavi zmagovalcev osebne podatke udeležencev izbrišemo. Podatke dobitnikov nagrad v naravi hranimo za čas trajanja zakonitih garancijskih zahtevkov, da bi lahko ob pomanjkljivosti evtl. poskrbeli za popravilo ali zamenjavo.

Pri udeležbi v nagradni igri na strani družbenega omrežja (npr. prek objave ali komentarja) ne moremo vplivati na to, da upravljavec izbriše vaše podatke. Zato pri tem kot dopolnilo veljajo določbe zadevnega upravljavca strani družbenega omrežja o varstvu osebnih podatkov.

4. Skupno upravljanje, člen 26(1) GDPR

Z upravljavcem storitve družbenega omrežja v določeni meri obstoji razmere skladno s 26(1) členom GDPR (skupna upravljavca):

Pri metodah spletnega sledenja, ki jih uporabljajo upravljavci platform družbenih omrežij, upravljavci platform in mi delujemo kot skupno odgovorni. Spletno sledenje lahko pri tem poteka neodvisno od tega, ali ste prijavljeni ali registrirani na platformi družbenega omrežja. Kot že omenjeno, tudi na metode spletnega sledenja s strani platforme družbenega omrežja žal skoraj ne moremo vplivati. Tega npr. ne moremo izklopiti.

Pravna podlaga za metode spletnega sledenja je člen 6(1f) GDPR. Zakoniti interes v tem primeru predstavlja težnja po optimizaciji platforme družbenega omrežja in posameznih strani.

Nadaljnje informacije o prejemnikih oz. kategorijah prejemnikov in o obdobju hrambe oz. merilih za določitev obdobja hrambe lahko najdete v izjavah o varstvu podatkov posameznih upravljavcev platform. Na te ne moremo vplivati.

Možnosti v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic do onemogočenja teh metod spletnega sledenja lahko najdete v izjavah o varstvu podatkov posameznih upravljavcev platform, naštetih pod 2. točko. Kontaktirate lahko tudi upravljavce platform, in sicer s pomočjo kontaktnih podatkov, navedenih v posameznem impresumu.

V povezavi s statistikami, ki nam jih daje na voljo ponudnik platforme družbenega omrežja, lahko na te vplivamo in jih onemogočimo le delno. Vendar pazimo, da nam na voljo ne daje nobenih dodatnih opcijskih statistik.

Zavedajte se naslednjega: ni mogoče izključiti, da ponudnik platforme družbenega omrežja ne bi uporabljal vaših profilnih podatkov in podatkov o spletnem vedenju za analizo vaših navad, osebnih odnosov, preferenc itd. e-Maribor ne more vplivati na to, da ponudnik platforme družbenega omrežja obdeluje ali posreduje vaše podatke.

5. Pravice vas kot posameznika

Pravico imate, da v skladu s členom 15(1) GDPR na zahtevo brezplačno prejmete informacije o svojih osebnih podatkih, ki so shranjeni pri e-Maribor.

Če so izpolnjeni zakonski pogoji, imate tudi pravico do popravka (člen 16 GDPR), izbrisa (člen 17 GDPR) in omejitve obdelave (člen 18 GDPR) svojih osebnih podatkov.

Če je podlaga za obdelavo podatkov člen 6(1e) ali (f) GDPR, imate po členu 21 GDPR pravico do ugovora. Če obdelavi podatkov ugovarjate, se ta v prihodnje opusti, razen če lahko odgovorni dokaže nujne legitimne razloge za nadaljnjo obdelavo, ki prevladajo nad interesom posameznika, da ugovarja.

Če ste obdelane podatke na voljo dali sami, imate pravico do prenosa podatkov po členu 20 GDPR. To pa lahko na straneh družbenih omrežij praviloma uveljavljate samo nasproti upravljavcu platforme družbenega omrežja, saj ima samo ta dostop do vaših profilnih podatkov.

Če je podlaga za obdelavo podatkov privolitev po členu 6(1a) ali člen 9(2a) GDPR, lahko privolitev kadar koli in z učinkom za naprej prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost dosedanje obdelave.

V zgoraj omenjenih primerih ali če imate vprašanja ali pritožbe po e-pošti obrnite na pooblaščenca za varstvo podatkov.

Poleg tega imate po členu 77 GDPR pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Če želite uveljavljati pravice posameznika v zvezi s konkretno obdelavo podatkov, na katero lahko vplivamo, se obrnite na nas. Vaše vprašanje (oz. poizvedbo ali ugovor) bomo nato preverili sami oziroma po potrebi posredovali pristojni platformi družbenega omrežja, če bo predmet vašega vprašanja obdelava podatkov s strani upravljavca družbenega omrežja.

6. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

E-naslov: [email protected]

To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti.
S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave.
Obenem pa vas obveščamo, je spletna stran v fazi nadgradnje. Za morebitne nevšečnosti pri uporabi našega portala se vam v naprej opravičujemo. Strinjam se Več

Obvestilo o piškotkih.

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.