Kadrovske menjave vlade Marjana Šarca. Vseh skupaj je kar 252! Objavljamo nekatere!

Marjan Šarec šarca

Medtem, ko nam levi mediji problematizirajo nekaj nujnih kadrovskih menjav v času aktualne vlade, je bilo v času vlade Marjana Šarca bistveno huje in neverjetno.

Neverjetne menjave v času vladavine Marjana Šarca

Vlada Marjana Šarca Ta je brutalno kadrovala na praktično vseh svojih sejah, ki so mnogokrat trajale le nekaj minut. Kadrovskih menjav je bilo vsaj 200. in medtem, ko se v parlamentu Šarčeva “vajenka” Lidija Divjak Mirnik zaradi menjav sedanje vlade po parlamentu dere: “DIKTATURA,” vam objavljamo seznam vseh Šarčevih menjav.

 • Vlada je 13.9.2018 razrešila Bruna Rednaka s položaja generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Na to mesto se za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja imenuje Mitja Blagajne.
 • Vlada je 13.9.2018 razrešila Darjo Hrga s položaja generalne sekretarke v Ministrstvu za kulturo. Na to mesto se za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja imenuje Bojan Kurež.
 • Vlada je 13.9.2018 Jožeta Podgorška zaradi imenovanja za državnega sekretarja razrešila pristojnosti varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.
 • Vlada je 19.9.2018 razrešila generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo Marka Doblekarja in za v. d. generalne sekretarke imenovala Natašo Trček.
 • Vlada je 19.9.2018 imenovala Iztoka Žigona za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Imenovan je od 20. septembra 2018 do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev.
 • Vlada je 19.9.2018 razrešila mag. Radovanko Petrić s položaja generalne sekretarke Ministrstva za infrastrukturo zaradi zaposlitve na drugem delovnem mestu.
 • Vlada je 19.9.2018 za vršilko dolžnosti generalne sekretarka v Ministrstvu za okolje in prostor z dnem 24. 9. 2018 imenovala mag. Radovanko Petrić, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev.
 • Zamenjan je bil tudi direktor Uprave kriminalistične policije Branko Japelj, formalno je odšel na delo v Srbijo, funkcijo direktorja Uprave kriminalistične policije je s 24.9.2018 prevzel Boštjan Lindav.
 • Vlada Marjana Šarca je 27.9. 2018 imenovala Aleksandra Strela za šefa Protokola Vlade Republike Slovenije.
 • Vlada je 27.9.2019 z mesta direktorja Sove razrešila Zorana Klemenčiča. Za novega direktorja Sove je dne 27. 9. 2018 imenovala Rajka Kozmelja.
 • Vlada Marjana Šarca dne 4. 10. 2018 razreši generalnega direktorja policije Simona Veličkega. S 5. 10. 2018 je za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Policije imenovala mag. Tatjano Bobnar.
 • Vlada Marjana Šarca je 11. 10. 2018 z dnem 1. 12. 2018 mag. Mojco Kunšek ponovno imenovala za direktorico AJPES. Direktorica AJPES je bila že pred tem, od leta 2018.
 • Vlada je 11. 10. 2018 z mesta generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo (OVS) razrešila Franca Trbovška. Za novega generalnega direktorja je za obdobje petih let je imenovala Dejana Matijeviča.
 • Vlada Marjana Šarca je 25. 10. 2018 izdala odločbo o izbiri kandidata za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, ki ga predlaga Državnemu zboru RS v imenovanje. Vlada Državnemu zboru predlaga, da za direktorja agencije imenuje mag. Gorazda Čibeja, in sicer za dobo šestih let, od 1. januarja 2019 do najdlje 31. decembra 2024.
 • Vlada Marjana Šarca je 25. 10. 2018 sprejela sklep o razrešitvi glavne zdravstvene inšpektorice Dunje Sever z dnem 30. 12. 2018. Dunja Sever je dne 28. 9. 2018 podala odpoved delovnega razmerja z dnem 30. 12. 2018.
 • Vlada Marjana Šarca je 25. 10. 2018 imenovala Ireno Majcen na položaj direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Funkcijo je nastopila 12. 11. 2018.
 • Vlada Marjana Šarca je 30. 10. 2018 za glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami imenovala mag. Borisa Balanta.
 • Vlada Marjana Šarca je 8. 11. 2018 izdala odločbo o imenovanju Momirja Radulovića za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, za mandatno dobo pet let.19. Vlada Marjana Šarca je 8. 11. 2018 mag. Mojco Vendramin z dnem 9. 11. 2018 imenovala za vršilko dolžnosti direktorice Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.
 • Vlada je 8. 11. 2018 s položaja direktorja Eko sklada razrešila mag. Hinka Šolinca.
 • Vlada Marjana Šarca je 15. 11. 2018 Benedikta Jeranka z dnem 15. 11. 2018 razrešila s položaja generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vlada je se z dnem 16. 11. 2018 tudi imenovala mag. Mirana Miheliča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja ARSKTRP, in sicer za največ šest mesecev.
 • Vlada 15. 11. 2018 imenovala Gregorja Slugo za vršilca dolžnosti (v. d.) generalnega direktorja Agencije RS za okolje (ARSO). Vlada je 15. 11. 2018 izdala tudi odločbo, s katero se mag. Joško Knez razreši s položaja generalnega direktorja ARSO.
 • Vlada Marjana Šarca dne 27. 11. 2018 z mesta načelnika Generalštaba Slovenske vojske razreši Alana Gederja. Na njegovo mesto je z dnem 29. 11. 2018 imenovana Alenko Ermenc.
 • Vlada Marjana Šarca je 29. 11. 2018 imenovala Tina Kampla za v. d. direktorja Urada za mladino z dnem 1. 12. 2018. Vlada je 29. 11. 2018 razrešila Roka Primožiča s položaja direktorja Urada Republike Slovenije za mladino.
 • Vlada Marjana Šarca je 6. 12. 2018 Damjana Oražma imenovala za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije z dnem 12. 12. 2018.
 • 25. Vlada je 20.12.2018 seji sprejela Odločbo, da imenuje Darka Mehikića, za vršilca dolžnosti glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije, in sicer do imenovanja glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 2. 7. 2019.

Seveda pa pri tem ni ostalo. Tu je še nekaj zamenjav Šarčevih ljudi

 • Vlada 20.12.2018 sprejela soglasje o imenovanju Branka Matjašca za direktorja javnega zavoda – Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za mandatno dobo štirih (4) let in ga posreduje DZ RS.
 • Vlada je 20.12.2018 imenovala generalnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Dr. Mitja Blaganje je za generalnega sekretarja imenovan za dobo petih let, in sicer od 1. januarja 2019.
 • Vlada je 20.12.2018 imenovala dr. Tomaža Boha za generalnega direktorja Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Dr. Boh je imenovan za mandatno dobo petih let, in sicer od 1. januarja 2019 dalje.
 • Vlada je 20.12.2018 razrešila dosedanjo direktorico Urada za oskrbo in integracijo migrantov mag. Mojco Špec Potočar ter z dnem 21.12.2018 za vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov imenovala mag. Dušana Lužarja, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 20. 6. 2019.
 • Vlada je z dnem 21. 12. 2018 imenovala Igorja Hrovatiča za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za obdobje petih let.
 • Vlada je 21.12.2018 imenovala Mojco Kunst na mesto direktorice Javnega zavoda Kozjanski park, in sicer za dobo štirih let do 20. 12. 2022, z možnostjo ponovnega imenovanja.
 • Vlada je 20.12.2018 razrešila člana sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film Luka Nabergoja, ki je podal odstopno izjavo, in v svet do prenehanja mandata, kot predstavnika ustanovitelja, imenovala Branka Jezovška.
 • Vlada je 20.12.2018 v svet javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje za mandatno dobo štirih let od ustanovitvene seje sveta zavoda imenovala Niko DrakuličBranka Ribiča in Barbaro Rovere. Svet javnega zavoda sestavlja pet članov, od katerih tri člane imenuje Vlada RS izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev. Dosedanjim članom sveta je mandat potekel, zato je vlada imenovala nove.
 • Vlada je 20.12.2018 na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za generalnega komisarja RS na mednarodni razstavi “EXPO Dubaj 2020” imenovala dr. Roberta Drobniča.
 • Vlada RS je na dopisni seji 27.12.2018 Jadranka Grlića imenovala na položaj vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.
 • Vlada Marjana Šarca je 27.12.2018 s položaja razrešila dosedanjega generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, mag. Igorja Teršarja in za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost z dnem 1. 1. 2019 imenovala Metko Šošterič, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.
 • Vlada Marjana Šarca je 9.1.2019 v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. na današnji dopisni seji na njuno željo odpoklicala Sama Logarja, predsednika nadzornega sveta, predstavnika Ministrstva za finance ter člana nadzornega sveta prof. dr. Marka Jakliča, predstavnika Ministrstva za infrastrukturo. Za nova člana nadzornega sveta je za mandatno obdobje petih let imenovala Mateja Pirca, predstavnika Ministrstva za infrastrukturo, ki bo tudi predsednik nadzornega sveta ter dr. Damijana Brulca, predstavnika Ministrstva za finance.
 • Vlada je na 10.1.2019 izdala odločbo, s katero je imenovala mag. Romana Zupanca za glavnega inšpektorja za obrambo za dobo petih let, in sicer od 15. januarja 2019 do 14. januarja 2024.
 • Vlada je 10.1.2019 sklenila, da se v upravni odbor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije za mandatno dobo štirih let imenujeta nova člana. To sta dr. Mitja Blaganje z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter dr. Damijan Uranker z Ministrstva za okolje in prostor.
 • Vlada je 10.1.2019 imenovala nove člane sveta Javne agencije za civilno letalstvo. Trem članom sveta agencije je mandat potekel v mesecu juliju 2018, pri čemer je mandat dr. Maji Meško in Aleksandru Jožetu Štruklju potekel 10. 7. 2018, mag. Aleksandru Čičerovu pa 18. 7. 2018. Glede na navedeno, je ministrica za infrastrukturo predlagala Vladi Republike Slovenije, da z dnem 11. 1. 2019 imenuje mag. Erazma Polutnikamag. Radivoja Jelena in mag. Tomaža Poglajena, za člane sveta Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za mandatno dobo 5 let, za obdobje od 11. 1. 2019 od 10. 1. 2024.
 • Vlada je. 10.1.2019 imenovala nove člane sveta Javne agencije za železniški promet. Miranu Volmajerju in Alešu Vojska, članoma sveta Javne agencije za železniški promet je dne 4. 9. 2018 potekel petletni mandat. Prav tako je potekel petletni mandat članici sveta Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, mag. Emiliji Placer Tušar, ki je bila imenovana za obdobje od 19. 12. 2013 do 18. 12. 2018. Glede na navedeno je ministrica za infrastrukturo predlagala Vladi Republike Slovenije, da z dnem 11. 1. 2019, imenuje dr. Marka Hočevarjamag. Emilijo Placer Tušar in mag. Matjaža Vrčka za člane sveta Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, za mandatno dobo 5 let, za obdobje od 11. 1. 2019 do 10 .1. 2024.
 • Vlada je 10.1.2019 razrešila Gorazda Renčlja kot namestnika guvernerja RS v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij. Na ta položaj je imenovala Andreja Kavčiča.
 • Vlada je 10.1.2019 razrešila člana Upravnega odbora ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti mag. Borisa Balanta, sekretarja na Ministrstvu za obrambo, in na njegovo mesto imenovala članico Darjo Hrga, v.d. generalne sekretarke na Ministrstvu za obrambo. Razrešitev dosedanjega člana Upravnega odbora iz Ministrstva za obrambo mag. Borisa Balanta je posledica prenehanja funkcije generalnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo ter imenovanja na funkcijo glavnega inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami z dnem 1. 11. 2018.
 • Vlada Marjana Šarca je 3. 10. 2019 za novega generalnega direktorja FURS z dnem 27. 11. 2019 imenovala Petra Jenka. Nasledil je Jano Ahčin, ki ji je 26. 11. 2019 potekel mandat.
 • Vlada Marjana Šarca je 21.11.2019 Zorana Klemenčiča razrešila dolžnosti nacionalnega koordinatorja za boj proti terorizmu. Hkrati je vlada z dnem 22. 11. 2019 na mesto nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma imenovala mag. Rajka Kozmelja, direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
 • Vlada Marjana Šarca je 18.7.2019 kot kandidata za člana Evropske komisije predlagala veleposlanika Janeza Lenarčiča in ga potrdi kot kandidata 26.7.2019 Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s pozitivnim mnenjem Odbora za zadeve Evropske unije in sprejela sklep, da za člana Evropske komisije iz Republike Slovenije predlaga Janeza Lenarčiča.7

Vlada je menjavala ljudi tudi v času, ko je opravljala le še tekoče posle

 • Vlada je z dnem 6. 3. 2020 imenovala mag. Karlo Pinter, za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Svojo dolžnost bo opravljala do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za notranji trg po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je od 6. 3. 2020 do najdlje 5. 9. 2020.
 • Vlada je na seji 5.3.2020 Mojco Pršina z dnem 9. 3. 2020 imenovala na položaj vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.
 • Vlada je na seji 5.3. 2020 z dnem 13. 3. 2020 imenovala Danila Antona Ranca, za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Svojo dolžnost bo opravljal do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je od 13. 3. 2020 do najdlje 12. 9. 2020.
 • Vlada je z dnem 6. 3. 2020 imenovala mag. Karlo Pinter, za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Svojo dolžnost bo opravljala do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za notranji trg po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je od 6. 3. 2020 do najdlje 5. 9. 2020.
 • Vlada je z dnem 12. 3. 2020, potrdila imenovanje mag. Helene Cvikl za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za turizem po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za tri mesece, to je od 16. 3. 2020 do najdlje 15. 6. 2020.
 • Vlada Marjana Šarca je 12.3.2020 izdala odločbo o imenovanju dr. Dragana Matića za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, vendar največ za tri mesece, od 16. 3. 2020 do 15. 6. 2020.
 • Vlada na seji 12.3.2020 z dnem 1. 4. 2020, potrdila imenovanje Martine Gašperlin za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je od 1. 4. 2020 do najdlje 30. 9. 2020.
 • Vlada je 12.3.2020 izdala odločbo, s katero se dr. Jerneja Drofenika, z dnem 16. 3. 2020 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 15. 9. 2020.
 • Vlada je 12.3.2020 mag. Mihaela Krišlja imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko v Ministrstvu za javno upravo, in sicer od 1. 4. 2020 do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, to je do 30. 9. 2020.
 • Vlada je 12.3.2020 izdala Odločbo o imenovanju mag. Stanka Baluha za vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, z dnem 18. 3. 2020, do imenovanja direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, in sicer do 17. 9. 2020

Vse Šarčeve menjave si lahko ogledate TUKAJ!

Neverjetno, kaj si je v letu in pol dovolila Šarčeva vlada. Menjav je bilo točno 252. Pa zaradi tega ni nihče “bicikliral” in nihče se ni drl “DIKTATURA!”

MG


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

izbrano za vas

To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti.
S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Strinjam se Več

Obvestilo o piškotkih.