Cilj maratona hitrosti je prav znižanje povprečne hitrosti na cestah in vplivanje na zavedanje voznikov o pomenu previdnejše, predvsem pa bolj umirjene vožnje, ki naj poteka skladno s cestno-prometnimi predpisi in razmerami na cesti.

Prvi letošnji rezultati kažejo, da so povprečne hitrosti ob zavedanju nadzora nižje.

Neprilagojena hitrost je, kljub kontinuiranemu opozarjanju vseh institucij, ki delujejo na področju preventive, žal še vedno med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.

Zaradi neprilagojene hitrosti skoraj četrtina vseh prometnih nesreč v času od 15. 3. do 15. 5. letos

V obdobju od 15. marca do 15. maja letos zabeležen povečan delež prometnih nesreč, povzročenih zaradi neprilagojene hitrosti. Ta je znašal skoraj četrtino vseh prometnih nesreč, oziroma 23 %, v lanskem primerjalnem obdobju pa je znašal manj kot petino, oziroma 17 %. Vožnja zaradi neprilagojene hitrosti je bila v tem času vzrok za nastanek 303 prometnih nesreč, ki so terjale tri smrtne žrtve, 38 hudo telesno poškodovanih ter 150 lažje telesno poškodovanih oseb.

Neprilagojena hitrost: manj ugotovljenih kršitev, a vzrok za večji delež prometnih nesreč

Od 1. januarja do 15. maja letos je Policija obravnavala 35.860 kršitev s področja (neprilagojene) hitrosti, kljub izrazitemu zmanjšanju obsega prometa v časa trajanja ukrepov. V primerljivem obdobju lani (1. 1. – 15. 5. 2019) je bilo obravnavanih 49.320 takšnih kršitev. Toda kljub zmanjšanju ugotovljenih kršitev je v tem obdobju zabeležen porast deleža prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, ki znaša 19 %, lani pa 16 %.

Prvi letošnji rezultati meritev: na vseh lokacijah prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« opažen vpliv maratona nadzora hitrosti na povprečne hitrosti.

Primerjali smo rezultate meritev, izvedenih v dveh terminih:

Meritve so izvajali 13. 5. 2020 ter 20. 5. 2020, ko je že potekal maraton nadzora hitrosti. Omejitev hitrosti na vseh lokacijah prikazovalnikov je bila 50 km/h. Povprečne hitrosti so bile na vseh šestih prikazovalnikih hitrosti 13. 5. 2020 višje kot 20. 5. 2020, ko je potekal maraton hitrosti. V času izvajanja maratona hitrosti so se povprečne hitrosti zmanjšale za 1,7 km/h oz. 2,8 %. Percentil hitrosti V85 (hitrost, ki jo ne preseže 85 % vozil – realna vozna hitrost) se je zmanjšal za 1,9 km/h oz. za 2,8 %.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});