Z januarjem 2020 višja urna postavka za študente in dijake?

Slika: ŠS d.o.o.
Slika: ŠS d.o.o.

V skladu s sprejeto novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ, se bo
1. januarja 2020 minimalna urna postavka za študente in dijake, ki opravljajo delo preko  študentske napotnice zvišala iz 4,89 € bruto (4,13 € neto) na 5,40 € bruto (4,56 € neto).

Izračun urne postavke izhaja iz minimalne plače: 940,58 € bruto/174 ur = 5,4 €

Ure, ki jih bodo opravili študenti in dijaki, lahko delodajalci:

  • do vključno 31. decembra 2019, obračunajo po minimalni urni postavki 4,89 € bruto,
  • od vključno 1. januarja 2020 dalje, obračunajo z urno postavko od 5,4 € bruto naprej.

Zdravniški pregled in tečaj varstva pri delu že zdaj za študentsko delo obvezna.

Z zakonskega vidika je t.i. študentsko delo neke vrste pogodbeno delavno razmerje, za katero veljajo ista pravila, kot pri rednem delavnem razmerju v točkah kjer zakon opredeljuje varstvo in zdravje pri delu.

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Študenti in dijaki, ki na osnovi napotnice študentskega servisa opravljajo delo za delodajalca, imajo po določbi 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu status delavca v smislu predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu. 15. člen navedenega zakona določa obveznost delodajalca zagotavljati zdravstvene preglede delavcev v obsegu in na način, ki je določen s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. S predhodnim preventivnim zdravstvenim pregledom se ugotavlja izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu.

Kadar ocena tveganja za določeno delovno mesto pokaže nevarnost izpostavljenosti študenta ali dijaka specifičnim tveganjem pri delu, mora delodajalec, ki nudi delo študentu ali dijaku, zagotoviti zdravniški pregled. Obseg pregleda je lahko identičen pregledu, ki se študentom in dijakom zagotavlja v okviru programa preventivnega zdravstvenega varstva, ki ga organizira izobraževalna ustanova, v kateri se dijak ali študent izobražuje. V tem primeru zato zadošča zdravniško potrdilo, ki je bilo izdano v okviru programa preventivnega zdravstvenega varstva ob pogoju, da je bil zdravniški pregled opravljen v zadnjih 60 mesecih.

TEČAJ VARSTVA PRI DELU

Ena od obveznosti delodajalca je tudi ta, da mora delavce (dijake, študente) obveščati o varnem delu ter jih s tem v zvezi seznaniti o vrstah nevarnosti na posameznih delovnih mestih ter o varnostnih ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic. Prav tako jih mora usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta, izvaja se po posebnem programu, izvajalec pa je lahko strokovna oseba delodajalca (8. in 9. člen ZVZD) ali ustrezni (dovoljenje za delo MDDSZ) zunanji strokovni delavec ali zunanja strokovna služba ob sodelovanju ustreznih odgovornih oseb delodajalca.

To usposabljanje je po vsebini in obsegu odvisno od zahtevnosti delovnega mesta oziroma del, ki se izvajajo. Za primer zelo enostavnih in nenevarnih del je usposabljanje manj zahtevno, nanaša pa se predvsem na splošne zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu (npr. temeljna načela varnosti in zdravja pri delu, obveznosti in odgovornosti delodajalca in delavca,…) ter morebitne sicer manjše nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu. Kako in kje bo delodajalec to izvedel je odvisno od okoliščin, ocenjujemo pa, da bi zadostoval časovni obseg takega usposabljanja od ene do dveh ur. Usposabljanje mora biti pisno evidentirano (npr. kdo ga je izvedel, program, kdaj in kje je bilo izvedeno, časovni obseg,…), koliko časa bo veljalo pa določi sam delodajalec.

SIFA

Facebook
Twitter
LinkedIn

VREME

Maribor
megla
96%
2.1km/h
100%
3°C
4°
1°
3°
Fri
3°
Sat
1°
Sun
-1°
Mon
-5°
Tue

ANKETA

Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje RTV prispevka?

Loading ... Loading ...

TWEET DNEVA