Saša Arsenovič, slika: FB profil

Plače županov so vnaprej določene s plačnimi razredi po številu prebivalcev in jih kot del javnega sektorja opredeljuje zakon.

 

Arsenovič brez službenega vozila a s službeno kartico

Županom kot funkcionarjem po 23. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo. Županu tudi ne pripadajo stimulacija, dodatki za delovno uspešnost, povečan obseg dela in za delo za polni delovni čas. Imajo pa po ZUJF pravico do regresa za prehrano, nadomestila za ločeno življenje, povračila stroškov prevoza, terenskega dodatka, regresa za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine ob upokojitvi, piše Večer.

Mariborski župan Saša Arsenovič in podžupani Samo Peter Medved, Gregor Reichenberg in Helena Kujundžić Lukaček nimajo službenih vozil. “Po potrebi uporabljajo službena vozila, ki so namenjena zaposlenim Mestne občine Maribor, pravijo na mariborski občini. Službeno kartico ima samo župan Arsenovič, njen limit je 4500 evrov.  Če primerjamo njegovo osnovno bruto plačoki znaša 3960 evrov bruto (brez delovne dobe), lahko s kartico zapravi celo več, kot je njegova plača.

Nam se to zdi neverjetno. Pa vam?

M.G.