Najboljši sosed sporoča o še enem odpoklicu živila.

Artikel: Rozine Mercator Garden GOOD

Podatki o živilu
Živilo: Rozine
Blagovna znamka: Mercator `Garden GOOD´
Proizvajalec: EuroCompany99 d.o.o., Hrašljan 15, 88320 Ljubuški, Bosna in Hercegovina
Pakiranje: plastična embalaža 180 g
Poreklo: Turčija
Posrednik: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana
Serija/lot: 18319010
Rok uporabe: 4. 7. 2020

Fotografija: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Fotografija: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Vzrok odpoklica
Ugotovljena presežena najvišja dovoljena vsebnost mikotoksina ohratoksina A.

ZPS svetuje
Zaradi dolgega roka uporaba je možno, da imajo potrošniki to živilo še doma. V tem primeru živila ne zaužijte. Lahko ga vrnete v trgovino kjer ste ga kupili, upravičeni ste do povrnitve kupnine.

Mikotoksini
Mikotoksine – strup – proizvajajo plesni in glive na živilih. Lahko nastanejo pri rastlini že v rastni fazi ali pozneje, med neprimernim skladiščenjem.

Mikotoksini predstavljajo zdravstveno tveganje v primeru zaužitja večjih količin ali ponavljajočega uživanja.

Kaj so mikotoksini
• so razmeroma majhne molekule (MM≈700), naravnih toksičnih kemičnih snovi,
ki nastanejo kot sekundarni metaboliti pri presnovi gliv, plesni in kvasovk
• izpeljanka iz grške besede μύκης (mykes, mukos) kar pomeni “glive” in latinske besede
»toxicum« kar pomeni “strup“
• mikotoksini so problematični :
– ker lahko povzročijo zdravstvene probleme pri ljudeh in živalih.
– ker so večinoma kemično stabilni, odporni na termične obdelave, odporni na
razgradne encime, kisline, baze, topnost v vodi se razlikuje, itd.
– zmanjšujejo kakovost in količino pridelka (glivične bolezni) ter dvigajo stroške
• od 300-400 znanih mikotoksinov jih le približno 30 lahko povzroča zastrupitve oz.
mikotoksikoze, od tega se intenzivneje ukvarjamo samo s približno ducatom. V žitih se
v večjih vsebnostih pogosteje pojavlja približno 5 mikotoksinov
• v preteklosti so bile bistveno večje težave z njihovim zauživanjem, danes pogosteje ob
izrednih dogodkih, manj razvitem delu sveta, pri nas pa pri živalih.

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in ZPS

SIFA