Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
06:00 – 07:00
Prevezava NN izvoda v TP
TP “RP” GEREČJA VAS, nizkonapetostni izvod: I-04 JANŽEVA GORA
Maribor okolica
T-009 GEREČJA VAS
07:00 – 08:00
Prevezava NN izvoda v TP
TP “RP” GEREČJA VAS, nizkonapetostni izvod: I-05 FUKNE OB DV
Maribor okolica
T-009 GEREČJA VAS
08:00 – 09:00
Prevezava NN izvoda v TP
TP “RP” GEREČJA VAS, nizkonapetostni izvod: I-06 CESTNA RAZSVETLJAVA
Maribor okolica
T-009 GEREČJA VAS
08:00 – 09:30
Revizija TR 1
Maribor okolica
T-775 SODO TDR2
08:00 – 10:00
Prevezava NN plošče na novi TR
“RP” GEREČJA VAS
Maribor okolica
T-009 GEREČJA VAS
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO ( OBČASNO MOTENO )
TP PLINTOVEC 1, nizkonapetostni izvod: I-03 KUNGOTA T-433
Maribor okolica
T-433 PLINTOVEC 1
09:00 – 13:00
Rekonstrukcija NNO
TP PLINTOVEC 1 (1986)
Maribor okolica
T-433 PLINTOVEC 1
10:00 – 13:00
Prevezava NNO
TP ZG. SELNICA HLADILNICA
Maribor okolica
T-613 ZG. SELNICA HLADILNICA