Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
10:00 – 11:30
Izgradnja hišnega priključka
MACUNOVA ULICA 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Maribor mesto
T-260 MACUNOVA UL.
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
Maribor okolica
T-813 KORENA 6
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP JABLANCE (1982)
Maribor okolica
T-347 JABLANCE
08:00 – 09:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 2 (1978)
Maribor okolica
T-277 ZIMICA 2
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 1 (1960)
Maribor okolica
T-092 ZIMICA 1
08:00 – 17:00
VKLJUČITEV NOVE TP 828 KAPLA 12
TP KAPLA 3 (1983)
Maribor okolica
T-375 KAPLA 3
08:00 – 17:00
VKLJUČITEV NOVE TP 828 KAPLA 12
Maribor okolica
T-818 KAPLA 9
08:00 – 08:15
Zamenjava PMO
TP 306 LOVRENC 4 (1980/99), nizkonapetostni izvod: I-02 BITNER
Maribor okolica
T-306 LOVRENC 4
08:30 – 13:00
Zamenjava A-droga in priklop NN kabla
TP KOZJAK KUNGOTA, nizkonapetostni izvod: I-02 GRADIŠKA T-432
Maribor okolica
T-432 KOZJAK KUNGOTA
08:30 – 14:00
prevezava odjemalcev na novo TP 832 DUPLEK ŠOLA 2
TP SP. DUPLEK ŠOLA (1978)
Maribor okolica
T-271 SP. DUPLEK ŠOLA
12:00 – 12:15
Zamenjava PMO
TP 306 LOVRENC 4 (1980/99), nizkonapetostni izvod: I-02 BITNER
Maribor okolica
T-306 LOVRENC 4
13:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 2 (1978)
Maribor okolica
T-277 ZIMICA 2