Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 10:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
Za tremi ribniki 1-11, 4-12; Na vrh 1-9; V Drago 15,17,19; Vezna pot 1,4,6,7,9.
Maribor mesto
T-338 TRIJE RIBNIKI
12:30 – 14:00
Popravilo kablovoda
TP RIBNIŠKO SELO, nizkonapetostni izvod: I-04 HP ZA TREMI RIB.36 KOROŠEC
Maribor mesto
T-053 RIBNIŠKO SELO
13:00 – 14:00
Izgradnja hišnega priključka
Šarhova 46-50,53,63, Stritarjeva 30,32,19-23, Čanžkova 19-29,14-24, Erjavčeva 5
Maribor mesto
T-083 UL.HEROJA ŠERCERJA
08:00 – 10:00
Revizija TP
TP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAV
Maribor okolica
T-640 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MB
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 1, nizkonapetostni izvod: I-04 VINIČKA VAS-GRUŠOVA T-092
Maribor okolica
T-092 ZIMICA 1
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206, 206 A, 206 B, 220 A, BŠ
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:30 – 12:00
Zamenjava drogov
TP GRADIŠČE/KOZJAK 3 (1981/9, nizkonapetostni izvod: I-02 MEJA
Maribor okolica
T-330 GRADIŠČE/KOZJAK 3
08:30 – 12:00
Zamenjava drogov
TP GRADIŠČE/KOZJAK 3 (1981/9, nizkonapetostni izvod: I-03 GRADIŠČE
Maribor okolica
T-330 GRADIŠČE/KOZJAK 3
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov in montaža SKS
TP JURIJ 1, nizkonapetostni izvod: I-05 JURIJ VAS
Maribor okolica
T-018 JURIJ 1
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov in montaža SKS
TP JURIJ 1, nizkonapetostni izvod: I-02 NOVO NASELJE SKS
Maribor okolica
T-018 JURIJ 1
09:00 – 12:30
Rekonstrukcija TP
TP DUPLEK 1 (1957)
Maribor okolica
T-078 DUPLEK 1
11:00 – 13:00
Montaža SKS na DV
TP JURIJ MEJA (1976)
Maribor okolica
T-244 JURIJ MEJA