Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.

Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 08:30
Menjava TR
VALVASORJEVA ULICA 15, 19, 21, 49, 59.
Maribor mesto
T-026 KOROŠKI KOLODVOR
14:00 – 14:30
Menjava TR
VALVASORJEVA ULICA 15, 19, 21, 49, 59.
Maribor mesto
T-026 KOROŠKI KOLODVOR
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP CERŠAK 2, nizkonapetostni izvod: I-03 KOZJAK
Maribor okolica
T-254 CERŠAK 2
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP VRTIČE, nizkonapetostni izvod: I-02 VRTIČE, PLAČ
Maribor okolica
T-019 VRTIČE
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP VRTIČE, nizkonapetostni izvod: I-01 KUNGOTA, BUBNO
Maribor okolica
T-019 VRTIČE
08:00 – 13:00
Rekonstrukcija NNO
TP ZGORNJA SELNICA 2, nizkonapetostni izvod: I-08 SKS BOČ
Maribor okolica
T-213 ZGORNJA SELNICA 2
08:00 – 13:00
Rekonstrukcija NNO
TP 213 ZGORNJA SELNICA 2, nizkonapetostni izvod: I-05 VODOVODNA ULICA
Maribor okolica
T-213 ZGORNJA SELNICA 2
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP KORENA 1, nizkonapetostni izvod: I-05 HRASTOVEC
Maribor okolica
T-058 KORENA 1
11:00 – 12:30
Revizija TP
TP VRTIČE (1942)
Maribor okolica
T-019 VRTIČE
11:00 – 12:00
Montaža hišnega priključka
TP LOG 2, nizkonapetostni izvod: I-01 BISTRICA
Maribor okolica
T-243 LOG 2

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});