Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP RUŠE 10, nizkonapetostni izvod: I-05 PROTI MB DESNO
Maribor okolica
T-253 RUŠE 10
08:30 – 12:00
Zamenjava droga in postavitev SN stikala
TP JOSIPDOL VAS 2 MHE(1986)
Maribor okolica
T-442 JOSIPDOL VAS 2 MHE
08:30 – 12:00
Zamenjava droga in postavitev SN stikala
TP JOSIPDOL BLOKI (1977)
Maribor okolica
T-256 JOSIPDOL BLOKI
08:30 – 14:00
Zamenjava izolatorjev in posek trase DV
TP LEHEN 4 (1981)
Maribor okolica
T-322 LEHEN 4
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP ROŠPOH 5, nizkonapetostni izvod: I-02 KAMNICA T-478
Maribor okolica
T-478 ROŠPOH 5
11:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP SLADKI VRH 2, nizkonapetostni izvod: I-02 VELKA
Maribor okolica
T-269 SLADKI VRH 2