Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 12:00
Rekonstrukcija hišnega priključka
Maribor mesto
T-043 NASIPNA ULICA
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP SMOLNIK 2
Maribor okolica
T-675 SMOLNIK 2
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP SMOLNIK (1954)
Maribor okolica
T-067 SMOLNIK
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP ŠUMIK (1971)
Maribor okolica
T-175 ŠUMIK
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP SMOLNIK ŠOLA (1971)
Maribor okolica
T-174 SMOLNIK ŠOLA
09:00 – 10:00
Revizija TP
TP BOHOVA VODOVOD (1980)
Maribor okolica
T-117 BOHOVA VODOVOD
09:30 – 10:30
Montaža hišnega priključka
TP GAČNIK 1, nizkonapetostni izvod: I-O1 GAČNIK
Maribor okolica
T-263 GAČNIK 1
12:00 – 14:00
Montaža hišnega priključka
TP 792 GAČNIK 4 – nizkonapetostni izvod: I-02 KMETIJA NAD RIBNIKOM
Maribor okolica
T-792 GAČNIK 4