Slika: Matic Nikolavčič (VIDEOMZ)

V času razglašene epidemije se je namreč ustavila večina dejavnost in posledično se je zmanjšala ali pa celo prekinila tudi poraba vode v določenih objektih. Posledica tega je bila, da je voda v internih hišnih napeljavah zastajala, s tem pa se (močno) poslabšala tudi njena kakovost.

Sedaj se postopoma odpirajo določeni objekti in zato uporabniki obvezno izvededite intenzivno spiranje internih hišnih napeljav.

Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Priporočljivo je, da pred tem odstranite iz pip mrežice ter jih namočite v alkoholnem kisu oziroma jih po potrebi tudi zamenjate. Predlagamo, da izvedete ločeno spiranje sistema za toplo in hladno vodo.

Vsaj enkrat krat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Ne pozabite tudi na naprave, ki so priključene na interno hišno napeljavo (pitniki, kavni avtomati, zobozdravstveni stroji, itd.).

Priporočamo vam, da vse naprave izklopite in sperete s povratnim tokom vode. Posebno pozornost namenite tudi morebiti vgrajenim filtrom in napravam za mehčanje vode.
SIFA

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});