Stečajni upravitelj Športnega centra Pohorje, Drago Dubrovski, je na sodišču vložil 17 milijonski zahtevek zoper Mestno občino Maribor, to je kolikor znaša knjigovodska vrednost, za žičniške naprave na Pohorju, s katerimi sedaj upravlja občina.

Opravljene so bile štiri cenitve premoženja, s katerimi se mestna občina ni strinjala. Predlog občine o brezplačnem prenosu premoženja je zavrnil, saj tega ne predvideva zakonodaja. V stečajnem postopku pa je potrebno poplačati tudi upnike.

Župan Mestne občine Maribor, Andrej Fištravec, je za RTV Slovenija povedal, da je to rutinska zadeva stečajnega upravitelja in da je nerealno pričakovati, da bi lastnino plačali po knjigovodski vrednosti.