Kako naj svojci žrtev nekdanjega totalitarnega režima ob odkritih sodniških izkazovanjih in odobravanjih simbolov na strankarskem dogodku Socialnih demokratov, sploh še zaupajo v sodstvo?

Dejan Kaloh z vprašanji nad ministrico za pravosodje!

V preteklih dneh so nekateri mediji objavili fotografije dveh sodnikov Okrožnega sodišča v Mariboru. Šlo naj bi za sodnika Matjaža Štoka in podpredsednika tega sodišča Slavka Gazvodo, ki sta se udeležila strankarskega srečanja Socialnih demokratov (SD) na Urbanu v Kamnici pri Mariboru. Sodnik Gazvoda je imel celo oblečeno majico s totalitarnim komunističnim simbolom – peterokrako zvezdo.

Do takšnih poveličevanj totalitarnih simbolov s strani sodnikov se morajo v prvi vrsti opredeliti pri Vrhovnem sodišču in pri Sodnem svetu ter sprožiti ustrezne disciplinske postopke, a takšno odkrito promoviranje revolucionarnih in komunističnih simbolov zastavlja vprašanje, ki se dejansko tiče vse slovenske družbe zlasti v luči odločb Ustavnega sodišča RS, ki nedvoumno prepovedujejo poveličevanje simbolike totalitarnih režimov.

Ker gre pri takšnem neustavnem početju nekaterih sodnikov tudi za vprašanje ugleda sodnikov v javnosti ter za vprašanje zaupanja v slovensko pravosodje v celoti, je prav in nujno, da se odzove tudi ministrica za pravosodje.

Zato ji je mariborski poslanec Dejan kaloh že poslal poslansko vprašanje glede te zgodbe. Zakon o sodniški službi je namreč v svojem 81. členu glede dejanj, ki pomenijo kršitev sodniške dolžnosti oziroma neredno opravljanje sodniške službe, zelo jasen. Med temi dejanji je pod 14. in 15. točko omenjenega člena navedeno sledeče: »14. vedenje in ravnanje sodnika, ki je v nasprotju s sodniško neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica; 15. neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje.« 82. člen taistega zakona pa opredeljuje pet disciplinskih sankcij za tovrstne kršitve: pisni opomin, ustavitev napredovanja, znižanje plače, premestitev na drugo sodišče, prenehanje sodniške funkcije.

Minister Kaloh je ministrici postavil sledeča vprašanja:

  1. Koliko sankcij iz 82. člena predmetnega zakona je bilo v zadnjih 20 letih izrečenih zaradi kršitev iz 14. in 15. točke 81. člena Zakona o sodniški službi in na katerih sodiščih so bile te sankcije izrečene?
  2. Kako naj imajo prebivalci Maribora in njegove širše okolice zaupanje v pravosodje, če poleg izsledkov analiz znanih pravnikov, nekateri sodniki iz mariborskih sodišč še dodatno krnijo zaupanje v sodstvo, ko promovirajo simbole prejšnjega totalitarnega sistema, ki je ravno v segmentu sodstva bil znan po sistematičnem in serijskem kršenju človekovih pravic?
  3. Kako naj svojci žrtev nekdanjega totalitarnega režima ob takšnih odkritih sodniških izkazovanjih in odobravanjih simbolov taistega totalitarnega režima, kot se je to demonstriralo na strankarskem dogodku na Urbanu, sploh še zaupajo v sodstvo in kaj to pomeni za njihovo ustavno zagotovljeno pravico do človekovega dostojanstva?
  4. Ali bo Ministrstvo za pravosodje urgentno zaprosilo Sodni svet, da se do zakonsko spornega ravnanja dveh sodnikov Okrožnega sodišča v Mariboru opredeli oziroma zavzame stališče?
  5. Ali boste kot ministrica za pravosodje, glede na to, da se tudi sami udeležujete sej Sodnega sveta, temu organu predlagali, da Komisija za etiko in integriteto, sprejme še dodatna priporočila in smernice, da do takšnih poveličevanj simbolov prejšnjega totalitarnega režima v prihodnosti s strani sodnikov več ne bo prihajalo?

Ali bo tako ravnanje končno dobilo epilog, ali pa bomo mariborčani še naprej deležni pristranskega sojenja? Upajmo, da bo odgovor ministrice katičeve kmalu sledil. Do takrat pa, bodite pozorni kdo vam sodi!

M.G.