Pogovarjali smo se z Davorinom Kopšetom, 55 letnim, invalidom, kandidatom za poslanca v Evropskem parlamentu na skupni listi SDS/SLS. 

Kdo je Davorin Kopše?

Davorin se je rodil na Ptuju, kjer je odraščal v delavsko kmečki družini. Po osnovni šoli je odšel na nadaljnje šolanje v Ljubljano, kjer si je kasneje ustvaril družino in ostal.
V prvih letih po srednji šoli se je zaposlil v takratni milici. Ob koncu osemdesetih let je začela jugoslovanska politika razglašati svoj preporod in tržno gospodarstvo, zato se je Kopše odločil iti med podjetnike. V podjetniških vrstah se je spopadel z novim področjem dela in po dveh letih spoznal, da nima dovolj podlage biti podjetnik, po osamosvojitvi pa se je pridružil Slovenski vojski, kjer je delal več kot dvajset let. Na začetku je usposabljal nabornike, po kakih dveh letih pa se je vključil v obveščevalno – varnostne strukture, kjer je na različnih delovnih mestih delal do prometne nesreče z motorjem, kjer si je pri 47. letih poškodoval hrbtenjačo in postal invalid paraplegik. Po rehabilitaciji se je posvetil politiki in preko socialnih omrežjih interneta aktivno komentiral in vrednotil politične dogodke v Sloveniji in širše.

1. Zakaj ste se odločili za kandidaturo za Evropskega poslanca?
Zaradi moje politične misli in širjenja pozitivnega odnosa do ljudi in družbenih vprašanj, me je stranka predlagala za kandidaturo za evropskega poslanca, kar sem sicer brez dolgega razmišljanja, ampak s polno odgovornostjo sprejel. Nit moje politične misli je krepitev demokracije, povezovanje in usklajevanje ter sprejemanje odločitev s čim večjim soglasjem vseh akterjev.

2. Kakšna je po vašem Evropska migrantska politika?
Evropa je gospodarsko močna. V njej se dobro živi, čeprav je še vedno veliko vprašanj na temo sociale in odprave revščine, ki je med delom populacije žal še vedno prisotna. Prav ta razvita Evropa vzporedno z gospodarskim in ekonomskim napredkom na žalost ni razvila obrambnega refleksa, kar izkoriščajo migranti iz tretjega sveta, ki si želijo živeti kot Evropejci. Žal ta struktura ljudi nima razvitega občutka do vzdrževanja družbenega sistema, ki je vzpostavljen v Evropi, zato prihaja do trenj. Prišleki prihajajo iz okolij, kjer niso uveljavljene človekove pravice, ni demokracije kot jo poznamo Evropejci in imajo povsem drugačen odnos do naše kulture in naših krščanskih temeljev. Oboji oziroma vsi smo šli skozi povsem različne razvojne procese družbe, zato smo nesposobni trajne integracije v eno ali drugo okolje. Povedano je mogoče razumeti kot dejstvo, dejstvo pa je tudi to, da oni prihajajo k nam, zato mi upravičeno pričakujemo njihovo integracijo in asimilacijo, kar pa se ne zgodi.

Evropa je ranljiva na varnostnem področju. Z vzpostavitvijo unije je za članice
na nek način zagotovljen mir, zaradi česar smo na tem področju nekoliko »zaspali«.
Mir namreč ni samoumeven. Zanj si je treba prizadevati ves čas.

Ker se Evropa srečuje tudi z demografskimi problemi, je del evropske politike (Angela Merkel) pozvala k priseljevanju in v letu 2015 sprožila množične migracije. Priložnost
so začutili tudi stremuhi, ki so takoj začeli »posel« spodbujanja in organiziranja migracij. Trdim, da so migranti zmanipulirani z obljubami, da bodo lahko v Evropi dobro živeli brez dela. Tega ne smemo dovoliti. Za svoje socialne sklade in druge medgeneracijske naložbe smo poskrbeli mi, ki tukaj živimo in delamo, zato je to najprej namenjeno nam. Ne želim biti versko nestrpen, želim pa povedati, da je pomembna tudi ugotovitev, da je del ekstremnega islama začutil svojo priložnost nasilnega širjenja svoje vere, ki v ta namen dovoljuje tudi nasilje. S svojimi celicami po Evropi snujejo načine za destabilizacijo celotnega kontinenta. Uveljaviti želijo šeriatsko pravo in širijo nestrpnost ter radikalizirajo posameznike in skupine. To zelo vpliva na varnostne razmere v uniji. Vsekakor moramo najti način za zaustavitev teh dogajanj in ta način tudi čimprej uveljaviti.

Evropska politika na začetku migrantske krize na ta izziv ni bila pripravljena. V kasnejši fazi, ko je spoznala, da nas nezakonite množične migracije ogrožajo in so tudi povezane s terorizmom in siceršnjo varnostjo, se je začela usklajevati tudi glede tega vprašanja. Danes večinoma prevladuje ocena, da nas tovrstne migracije ogrožajo in jih moramo ustaviti.

3. Kako po vašem mnenju Evropa skrbi za invalide?
V Evropski uniji je približno osemdeset milijonov tako ali drugače oviranih oseb. Tega problema se je EU zavedla že pred leti in sprejela Strategijo o invalidnosti v EU, kjer je določila smernice za izboljšanje možnosti vključevanja invalidov. Zavedati se moramo, da je v teh osemdeset milijonov ljudi zajet tudi del populacije starostnikov nad 75 let, ki so v 1/3 dnevno odvisni od pomoči koga tretjega. V tej točki vidimo, da je invalidnost širok problem in, da se lahko v tej populaciji znajde prav vsak član naše družbe.

Za invalide lahko poskrbimo na več načinov. Pomoč mora biti prilagojena stopnji in vrsti invalidnosti. Spodbujati je treba izobraževanje in zaposlovanje invalidov, kar jim omogoči samostojnost in neodvisnost ter materialno zagotovilo za eksistenco kot sad  lastnega dela, to pa da vsakemu posamezniku tudi dostojanstvo, ki ga potrebuje sleherni človek

V času volilne kampanje nameravam podpisati Protokol o sodelovanju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije, ki temelji na načelih enakosti in nediskriminacije invalidov, spoštovanju njihovega dostojanstva, zagotavljanja enakih možnosti in polnega sodelovanja. Kot kandidat za poslanca se bom namreč srečal z invalidi in invalidskimi organizaciji, kjer bomo z invalidi govorili o invalidih in invalidnosti.

4. Zakaj ste se odločili da kandidirate na listi stranke SDS?
Slovenska demokratska stranka mi je po svoji naravi in svojih vrednotah zelo blizu že iz časov njenega nastajanja pred tridesetimi leti. Je stranka, ki temelji na vrednotah slovenske osamosvojitve in slovenske pomladi. Posebej cenim njeno konsistentnost v zagovarjanju stališč in politične smeri, kjer si prizadeva Slovenijo približati evropskim standardom na področju politike, odnosa do človeka kot posameznika in normalizacije odnosa do preteklosti, predvsem tistega dela, ki nas v sedanjosti bremeni in nam jemlje energijo, ki je prepotrebna za lovljenje koraka z najboljšimi. Seveda sem ponosen tako na stranko, kot na njene člane, vodstvo ter osebnostno in politično zelo močnega predsednika, Janeza Janšo.

Vrednote stranke sem ponotranjil, jih želim utrjevati in širiti. V času našega članstva v Evropski uniji me posebej navdušuje kvalitetno delo poslancev v EP, ki prihajajo iz stranke SDS, zato želim postati eden izmed njih in tvorno sodelovati tudi v Evropi. Zato kandidiram za poslanca v EP, je povedal kandidat za evropskega poslanca Davorin Kopše

Davorin Kopše je kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu na skupni listi SDS/SLS, ki jo najdete pod številko 9, preferenčni glas pa mu lahko namenite pod številko 7.

slike: Davorin Kopše

M.G.