Čez štiri dni se začenja novo šolsko leto

vrtec
slika je simbolna

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po nekaterih objavah v medijih o začetku šolskega leta, ki so povzročile zmedo, sporočilo, da je prvi šolski dan šolskega leta 2017/2018 petek, 1. septembra.

Objavilo je tudi statistične podatke za šolsko leto 2017/2018.

V novem šolskem letu bo v vrtce vključenih okoli 85.000 otrok, ki bodo vključeni v 108 samostojnih javnih vrtcev, 194 vrtcev pri OŠ ter 85 zasebnih vrtcev. Poleg vrtcev opravlja varstvo otrok še 323 varuhov predšolskih otrok na domu.

V osnovnošolsko izobraževanje bo v šolskem letu 2017/2018 vključenih 179.511 učenk in učencev, kar je 4.332 več kot lani na začetku šolskega leta. Prvošolk in prvošolcev bo 21.850 (kar je 302 manj kot lani).

Vzgojno-izobraževalno delo bo izvajalo 455 matičnih šol s 318 podružnicami. V 27 šolah s prilagojenim programom bo predvidoma vključeno 2.387 učencev. Na 21 javnih šolah bodo delovali tudi oddelki s prilagojenim programom. V 15 zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami bo predvidoma vključenih 1.750 otrok, učencev in dijakov. Glasbene šole bo obiskovalo predvidoma 25.660 učencev. Skupaj bo delovalo 449 javnih osnovnih šol in 6 zasebnih osnovnih šol. Program glasbene šole bo izvajalo 54 javnih glasbenih šol in 16 zasebnih.

Največja osnovna šola po številu učencev bo OŠ Ivana Cankarja Vrhnika s 1.002 učencema, najmanjša matična samostojna šola pa bo Osnovna šola Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje. Obiskovalo jo bo 27 učencev. Največja podružnična osnovna šolo po številu učencev bo podružnica Center pri OŠ Simona Jenka Kranj s 305 učenci, najmanjša pa podružnica Zavratec pri OŠ Idrija s 3 učenci.

V novem šolskem letu bodo začasno prenehale z delom dve podružnični šoli in sicer: Podružnica Lažiše pri OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice in Podružnica Šmarje Sap pri OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, ki se bo preoblikovala v samostojno OŠ

V srednje šole v šolskem letu 2017/2018 vstopa približno enako število dijakov, kot v preteklem šolskem letu. Ministrstvo pričakuje, da se bo v vseh srednješolskih programih na vseh srednjih šolah v naslednjem šolskem letu skupaj izobraževalo okrog 74.000 dijakinj in dijakov na 111 javnih srednjih šolah, 6 zasebnih in 6 zavodih za posebne potrebe. Po doslej zbranih podatkih bo v prvih letnikih srednjih šol 18.995 dijakinj in dijakov (podatki še niso dokončni, ker vpis še poteka).

V novem šolskem letu  bo  delovalo 36 dijaških domov: 13 samostojnih, 19 pri šoli in 4 zasebni. V domove se bo vključilo 1508 novincev, skupno število vseh bivajočih pa bo znano konec septembra.

Novosti v šolskem letu 2017/2018 so:

  • staršem prvošolčkov v novem šolskem letu ni treba doplačevati učnih gradiv;
  • v programu osnovna šola in v prilagojenih programih osnovne se bo v vseh šolah v 3. razredu izvajal pouk tujega jezika (s tem se končuje udejanjanje zakonskega določila iz leta 2013);
  • poskusna uvedba vajeništva v štirih izobraževalnih programih: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin – orodjar in gastronomske in hotelirske storitve;
  • nov bo program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer;
  • dijaki na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor pa so z novim šolskim letom dobili možnost za vzporedno izobraževanje še v okviru modula Jazz in zabavna glasba.

V šolskem letu 2017/18 bo 189 šolskih dni. Vse osnovne šole bodo, kot določa šolski koledar, imele delovno soboto 7. aprila.

M. T.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.