Slika: Dars

Laserko skeniranje in sferično fotografiranje je pogojeno z ugodnimi vremenskimi razmerami in bo izvedeno skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Uporabnike avtocest obveščamo, da se bodo 23. aprila 2020 izvajale meritve mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja na delih štajerske avtoceste A1, in sicer na odsekih med Žalcem (Arjo vasjo) in Krtino. Meritve bodo izvedene na obeh smernih voziščih, priključkih in počivališčih na tej trasi.

Glede na to, da lahko pri izvajanju sferičnega fotografiranja kljub delnim omejitvam prometa pride do zajema osebnih podatkov uporabnikov avtocest, bodo udeleženci v prometu o poteku izvajanja meritev in posledično o morebitnih zastojih obveščeni še posebej preko Prometno-informacijskega centra (PIC). Morebitni osebni podatki zajeti na sferičnih posnetkih bodo pred prenosom na produkcijske medije anonimizirani (prekriti). Sferične fotografije z anonimiziranimi osebnimi podatki se bodo uporabljale za tehnično obdelavo podatkov pri upravljanju in vzdrževanju avtocest. DARS d.d. izjavlja, da kakršnekoli zbirke osebnih podatkov uporabnikov avtocest z izvedbo sferičnega fotografiranja in mobilnega laserskega skeniranja ne bodo nastale.

Naročnik meritev je DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija.
Izvajalec meritev je Flycom Technologies d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija, skupaj s podizvajalcem Geodezia Zrt, Bosnyak ter 5., 1149 Budimpešta, Madžarska.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

SIFA