Dijaški dom Maribor.

V desetih letih je vpis upadel z 220 dijakov na 60 vpisanih, a je Dijaški dom Maribor vseeno posloval pozitivno. Zakaj ga sedaj država hoče ukiniti?

Ukinitev Dijaškega doma Maribor

Ravnateljico Dijaškega doma Maribor Ksenijo Jaušovec je pred decembrskimi prazniki šokirala informacija ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da s koncem letošnjega junija zapirajo dijaški dom, ki ga vodi. Prostore doma naj bi v celoti prevzel Center za sluh in govor Maribor (CSGM), ki se že več let spopada s prostorsko stisko in to rešuje tudi tako, da gostuje v prostorih dijaškega doma. Piše Večer.

Na ministrstvu za šolstvo, šport in izobraževanje odgovarjajo, da gre za postopno ukinjanje izvajanja dejavnosti Dijaškega doma Maribor, ki je v fazi predloga. “S predlogom smo seznanili vodstvo doma, vključujemo pa tudi sedanje souporabnike doma, to je Center za sluh in govor Maribor, katerega ustanovitelj je tudi Vlada RS in ki nedvomno potrebuje dodatne prostore.

A k pripojitii Centra za sluh in govor Maribor k Diješemu domu se ne strinja niti direktor centra Samo Rumež, ki pripojitvi , ni naklonjen. “Elaborata o pripojitvi zavoda ne bomo pripravljali, ker pripojitev dijaškega doma v naših očeh ni bila nikoli opcija.” je povedal za Večer.

Komu torej diši ukinitev dijaškega doma? Občini, država?

MG