Državni sekretar Stanonik na novinarski konferenci pred Tednom gozdov

Novinarska konferenca na prostem pred Tednom gozdov 2020

Vsakoletni Teden gozdov konec meseca maja še posebej poveže inštitucije, ki skrbijo za slovenski gozd. Letošnji Teden gozdov bo potekal pod geslom »Skrbno z gozdom!«, njegov namen pa je najširši javnosti predstaviti pomen gozda in gozdarstva. Še poseben poudarek bo na spoštovanju Gozdnega bontona ter aktualnih problematikah povečanega obiska gozdov ob epidemiji koronavirusa, vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju in spoštovanju pravic lastnikov gozda.

Državni sekretar Stanonik je na novinarski konferenci izpostavil nujnost trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdom. Gozd ponuja tudi možnosti za rekreacijo, sprostitev in druge dejavnosti. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj. V gozdu smo gost tako gozda samega, kot tudi njegovega lastnika!

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo lani z namenom učinkovitejšega spremljanja učinkov gozdne politike in naših promocijskih aktivnosti z anketo preverili podobo gozdov, gozdarstva in lesa v očeh slovenske javnosti. Zanimale so nas navade Slovencev, ko gre za gozd in sicer v povezavi z asociacijami ter emocionalnimi in funkcionalnimi koristmi gozda. Preverili smo specifiko obiskov gozda, kakor tudi morebitne negativne aspekte, povezane z našim največjim naravnim bogastvom. Anketa je potrdila, da imamo Slovenci na splošno »zdrav« odnos do gozda in gozdarstva. Večina se strinja, da je potrebno z gozdom aktivno gospodariti.. V naši percepciji je gozd predvsem prostor, kjer lahko najdemo mir in tišino ter uživamo v lepotah narave, zato vanj radi redno zahajamo oziroma vanj pobegnemo pred stresom vsakdanjega življenja in tako poskrbimo za zdravje.

Žal se trenutno srečujemo s preštevilnimi primeri nespoštovanj pravil obnašanja in ravnanja ob obisku gozda. Zato smo se ob Tednu gozdov v okviru kampanje »Skrbno z gozdom!« odločili dati poudarek spoštovanju t.i. Gozdnega bontona. Promocijsko ozaveščevalna kampanja je del Programa generične promocije gozdov, gozdarstva in gozdno lesnih verig za leto 2020 in izhaja iz Gozdnega sklada. Slednji predstavlja trajen vir za izvajanje aktivnosti na področju popularizacije gozdov, gozdarstva in celotne gozdno – lesne verige.

S sloganom »Skrbno z gozdom!« želimo predvsem opozoriti, da ima vsak gozd lastnika, za katerega predstavlja vir dohodka. V njem potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. Gozdne prometnice so primarno namenjene gospodarjenju z gozdom. Vožnja je dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje.  Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh. Obiskovalci morajo biti  pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost  skladišč lesa.

Na MKGP geslo »Skrbno z gozdom!« upoštevamo tudi na področju gojenja gozdov. Tako smo iz sredstev Programa razvoja podeželja v okviru spomladanske sadnje z 1,33 milijona EUR podprli obnovo 397 hektarov gozdov, ki so jih prizadele ujme. V skrbi za gozd se je posadilo 1,1 milijona sadik bukve in smreke ter drugih drevesnih vrst. Sadnja se je uspešno izvajala kljub izrednem stanju v državi zaradi epidemije COVID-19.

Državni sekretar Stanonik je opozoril tudi, da letos obeležujemo Mednarodno leto zdravja rastlin. Učinkovito in dolgoročno ohranjanje stabilnosti in zdravja gozdov zagotavlja socialno varnost in zdravje ljudi, vzdržuje biotsko pestrost naših gozdov in zagotavlja različne vidike pomena, funkcij ter rabe gozdov, ki nosijo nepredstavljivo vrednost za naš obstoj.

Pri načrtovanju in izvajanju gozdne politike si ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, želi tvornega sodelovanja z vsemi zainteresiranimi deležniki, s ciljem usmerjanja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi skladno s potrebami gozda, lastnika in družbe kot celote.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Facebook
Twitter
LinkedIn

VREME

Maribor
oblačno
75%
1.5km/h
97%
-4°C
-2°
-5°
-3°
Thu
-3°
Fri
-1°
Sat
1°
Sun
3°
Mon

ANKETA

Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje RTV prispevka?

Loading ... Loading ...

TWEET DNEVA