GEN-I svojim gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem za 15 odstotkov znižuje cene tarif električne energije in to za obdobje treh mesecev. S tem dodatno zmanjšuje stroške za elektriko, ki sta jih z interventnim ukrepom o oprostitvi plačil prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek za SPTE in OVE) ter tarifne postavke za obračunsko moč že znižali Vlada RS in Agencija za energijo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Navedeno pomeni, da bodo postavke na prihodnjih računih obračunane, kot sledi:

  • Električna energija po dejanski porabi/pavšalu na tarifah VT, MT, ET s 15 % popustom
  • Obračunska moč 0,00 EUR
  • Prispevek SPTE in OVE 0,00 EUR

Prispevek za delovanje operaterja trga, prispevek za energetsko učinkovitost in trošarine se ne spreminjajo.

S temi spremembami bo skupen račun povprečnega odjemalca elektrike pri GEN-I nižji za skoraj 30 odstotkov. Odjemalci bodo znižanja deležni že na marčevskem računu, nižje cene pa bodo veljale do konca maja.

»Kot prvi dobavitelj električne energije v Sloveniji znižujemo cene v času, ko so se številna gospodinjstva in mala podjetja znašla v stiski. V teh trenutkih želimo dodati svoj doprinos k temu, da ljudem vsaj malo olajšamo položaj. Upamo, da bodo našemu zgledu sledili tudi drugi gospodarstveniki, ki to danes zmorejo, ne le v energetiki. Zdaj ni čas za kovanje dobičkov in lastne interese, ampak za solidarnost,« poudarja predsednik uprave, dr. Robert Golob, ki obenem vsem prebivalcem Slovenije želi, da ostanejo zdravi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});