Vasko Simoniti
Vasko Simoniti, slika: Demokracija

Danes je na sporedu še ena farsa levice, ki se imenuje INTERPALECIJA. Tokrat zoper kulturnega ministra Vaska Simonitija.

Povečanje proračuna in pomoči za kulturo

Pred današnjo interpalecijo pa ura resnice. Tu so dosežki kulturnega ministrstva!

V obdobju, ko Ministrstvo za kulturo vodi dr. Vasko Simoniti, se je prvotno načrtovani proračun za leto 2021, namenjen kulturi, povečal za kar 46 milijonov, s čimer je Vlada Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 zagotovila rekordna proračuna za kulturo v zgodovini samostojne Slovenije. V proračunu so zagotovili tudi sredstva za t. i. kulturni evro.

Kultura je temelj nacionalne zavesti in istovetnosti, zato ji v Slovenski demokratski stranki posvečamo posebno pozornost in si želimo, da bi se slovenska kultura še naprej razvijala in rastla. Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je v prvem letu vodenja ministrstva delal v smeri razvoja in rasti slovenske kulture. V enem letu mandata je bilo na področju kulture narejenega več kot v celotnih prejšnjih mandatih. V nadaljevanju vam predstavljamo glavne dosežke ministra Simonitija.

V obdobju, ko Ministrstvo za kulturo vodi dr. Vasko Simoniti, se je prvotno načrtovani proračun za leto 2021, namenjen kulturi, povečal za kar 46 milijonov, s čimer je Vlada Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 zagotovila rekordna proračuna za kulturo v zgodovini samostojne Slovenije. V proračunu so zagotovili tudi sredstva za t. i. kulturni evro.

Gre za občuten dvig investicij v kulturno infrastrukturo ter izboljšanje pogojev dela javnih zavodov, javnih agencij, javnega sklada in preko razpisov tudi nevladnega sektorja. Z dodatnimi sredstvi se krepi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnega delovanja, zagotavlja se raznolikost in dostopnost umetniške in medijske krajine. Spodbuja se ohranjanje in varovanje kulturne dediščine kot temelja narodnega spomina.

Deležniki s področja kulture so na podlagi prizadevanj Ministrstva za kulturo v letu 2020 dodatno črpali tudi intervencijska sredstva v višini več kot 68,5 milijonov evrov.

Povečanja sredstev v času ministrovanja dr. Vaska Simonitija:

  • za 20,5 milijonov evrov so se povečale investicije v javno kulturno infrastrukturo,
  • za 1 milijon evrov so se povečala sredstva, namenjena spomenikom v lasti občin in drugih pravnih in fizičnih oseb,
  • za 1 milijon evrov so se povečala sredstva za založništvo,
  • za 1 milijon evrov so se povečala sredstva za filmsko dejavnost,
  • za 1,9 milijonov evrov so se povečala sredstva s področja ustvarjalnosti, kamor spadajo gledališka, glasbena, vizualna in intermedijska umetnost,
  • za 1,4 milijona evrov so se povečala sredstva za samozaposlene, ki vključujejo plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih, delovne štipendije samozaposlenih ter boleznine,
  • za 0,5 milijona evrov so se povečala sredstva za nakup knjižničnega gradiva.

PM