Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči bo prehenalo delovati

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JP GSZ), ki je v 100-odstotni lasti Mestne občine Maribor, bo šlo po 24-ih letih delovanja v likvidacijo. Predvidevamo, da bo končana v dveh mesecih, nakar bo JP GSZ prenehalo delovati.

Zakaj se ukinja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči?

Razlog, zakaj je občina kot ustanoviteljica sprožila postopke za prenehanje tega javnega podjetja, je v dejstvu, da od ukinitve Zakona o stavbnih zemljiščih v letu 2003 ni več pravnega okvirja za upravljanje s stvarnim premoženjem občin v okviru javnih podjetij; upravljalci stvarnega premoženja občin so samo še občinske uprave in osebe javnega prava.


Da mora Mestna občina Maribor to urediti, je v okviru revizije pravilnosti poslovanja v letih 2008 in 2009 opozorilo tudi Računsko sodišče RS. Nenazadnje pa način gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, kot smo ga imeli v Mariboru doslej, tudi ni bil v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči namreč ni več gospodarska javna služba in se zato ne more izvajati v okviru javnega podjetja.
 
Sklep o prenehanju JP GSZ so sicer mariborski mestni svetniki sprejeli že v letu 2015. Oktobra lani, v novem mandatu, je mestni svet znova glasoval o prenehanju, s tem, da je prvotnemu sklepu dodal odstavek, v katerem so urejene tudi podlage za prenos zaposlenih.
 
Ta teden je tako mariborska občina prevzela naloge JP GSZ, med katerimi so predvsem obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka, upravljanje z nezazidanimi stavbnimi zemljišči, predkupne pravice pa tudi oddajanje vrtičkov v najem. Občina je prevzela tudi premoženje JP GSZ v višini dobrih 500 tisoč evrov, obveznosti pa ne, saj se bo likvidacija sprožila šele po tem, ko bo JP GSZ poravnalo vse svoje obveznosti.
 
Prevzela je tudi šestnajst sodelavcev JP GSZ, razporejeni so bili na delovna mesta v mestni upravi; glede na to, katere naloge so opravljali, so se zaposlili v uradih za gospodarske dejavnosti, za komunalo, promet in prostor in za finance in proračun ter v sekretariatu za splošne zadeve. Še naprej pa bodo delali v poslovnih prostorih v Grajski ulici 7.
 

 

Za občane, ki urejajo zadeve, ki so bile doslej v pristojnosti JP GSZ, je predvsem pomembno, da morajo zdaj pisne vloge oddajati v vložišču Mestne občine Maribor oziroma poslati na njen naslov (Ulica heroja Staneta 1). Spremenili so se tudi elektronski naslovi zaposlenih, in sicer tako, da je za imenom in priimkom zaposlenega navedeno @maribor.si (in ne več @jp-gsz-mb.si). Telefonske številke so ostale enake.

VREME

Maribor
pretežno oblačno
76%
0.5km/h
55%
21°C
21°
20°
19°
Thu
21°
Fri
19°
Sat
18°
Sun
18°
Mon

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.