Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada je na  dopisni seji sprejela več odlokov z ukrepi za zajezitev epidemije covid-19.

  • V prvih dneh januarja se odpirajo šole in zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.
  • Tudi v prihodnje so še prepovedani športna rekreacija in treningi, a z nekaj izjemami. Vožnja z žičniškimi napravam oz. smučanje je s 1. 1. 2021 dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na covid-19.
  • Vlada je določila tudi nove izjeme za prehod meje brez testa PCR in karantene, na petih mejnih prehodih tudi testiranje s hitrimi antigenskimi testi.
  • Podaljšala je ukrepe o začasni omejitvi gibanja in zbiranja ter izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

V prvih dneh januarja se odpirajo šole in zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

od 5. januarja ni več prepovedano zbiranje ljudi v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Tudi v prihodnje še prepovedana športna rekreacija in treningi, a z nekaj izjemami:

Treningi so dovoljeni: vrhunskim športnikom, perspektivnim športnikom, registriranim športnikom v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti), poklicnim športnikom.

Dovoljeno obratovanje žičniških naprav upoštevaje priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Dne 23. decembra 2020 je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, s katerim je bila v 3. členu določena prepoved obratovanja vseh žičniških naprav za prevoz oseb do 1. januarja 2021, po tem datumu pa dovoljeno obratovanje žičniških naprav upoštevaje priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Vožnja z žičniškimi napravam oz. smučanje je s 1. januarjem 2021 dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na COVID-19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Nove izjeme za prehod meje brez testa PCR in karantene, na petih mejnih prehodih tudi testiranje s hitrimi antigenskimi testi

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se od 2. januarja 2021 dovoli za pet novih izjem, in sicer:

  1. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
  2. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
  3. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo (torej če oseba, s katero otrok potuje, predloži negativen test ali uveljavlja eno od 12 izjem);
  4. športniku v individualnih in kolektivnih športih, ki so dovoljeni v odloku, ki začasno omejuje izvajanje športne dejavnosti, in športnemu sodniku, športnemu delegatu in članu spremljevalnega osebja športnika za namen izvedbe tekmovanj in vadbe, če na meji opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen;
  5. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje.

vir: ukom