fiktivne prijave
sloka: travel-slovenija

V državnem zboru so se začeli postopki za spremembo dveh pomembnih zakonov, in sicer Zakona o tujcih in spremembe Zakona o novi azilni zakonodaji. Spremembe je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve, ki ga vodi Aleš Hojs, potrdila jih je tudi vlada.

Postopki za spremembe zakona o tujcih

Spremembe Zakona o tujcih prinašajo nova pravila za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v Sloveniji, spremembe Zakona o mednarodni zaščiti oziroma azilni zakonodaji pa bodo zagotovile hitre in učinkovite postopke na področju azila za tujce.

S spremembami se urejajo pravila za bivanje tujcev v Sloveniji, urejeno bo vračanje tujcev, ki v Sloveniji prebivajo nezakonito, rok za združevanje družin je podaljšan iz enega na dve leti.

Na novo se uvaja znanje slovenskega jezika. V primeru prve prošnje oziroma prvega vstopa tujca, ki želi prebivati v Sloveniji, bo obvezno znanje na nivoju A1 (na osnovni ravni). Če tujec v Sloveniji prebiva več let in je to že na ravni stalnega prebivanja, pa bo zahtevana višja raven znanja slovenščine. Znanje slovenskega jezika bodo ugotavljali s preverjanjem.

Pomembna sprememba bo tudi pri dokazovanju sredstev za preživljanje v Sloveniji. Ukinjeno bo vse tisto, kar so do sedaj lahko dokazovali poleg plače, ko so navajali npr. dnevnice, potne stroške in podobno. Tega ne bo več, je včeraj povedal minister Hojs. Pri dokazovanju sredstev bo upoštevana le plača, ki jo tujci prejemajo v Sloveniji, ne pa tudi dodatki. Način dokazovanja, da ima tujec potrebna sredstva za preživljanje v Sloveniji.

S tem in še nekaterimi drugimi spremembami želi vlada preprečiti masovne zlorabe prava, ki smo jim zdaj priča v državi. Pri tem gre tudi za zlorabe različnih socialnih pravic.

Spremembe Zakona tudi o mednarodni zaščiti (azilu)

S tem zakonom želijo zagotoviti hitre in učinkovite postopke mednarodne zaščite (azila) v praksi. Predlagane rešitve bodo tudi preprečevale zlorabo tega sistema. Predvidene so tudi sankcije za oviranje izvedbe postopkov mednarodne zaščite, neupoštevanje dolžnosti prosilcev za mednarodno zaščito, kršenje pravil bivanja v nastanitvenih centrih, pravil javnega reda in miru ter kazniva dejanja. Prav tako naj bi omogočili učinkovitejšo izvedbo omejitve gibanja, osebe z mednarodno zaščito pa spodbujali k integraciji, piše portal Moja Dolenjska.

Minister Hojs je ob tem povedal: “Glavni cilji sprejema tega zakona so zagotoviti hitro in učinkovito mednarodno zaščito za tiste, ki to dejansko potrebujejo. Drugi, prav tako pomemben in nezanemarljiv razlog pa je v največji meri izkoreniniti zlorabo azilne zakonodaje. Jasno bodo postavljena pravila, kako priti do azila, zlorabe bodo preprečili.”

Končno bomo lahko doživeli, da je v Sloveniji pogovorni jezik slovenščina!

PM