“Zadal sem si cilj povezati naše kraje in soustvarjate pogoje, da bomo skupaj tvorili zgodbo o uspehu,” je dejal Miran Čuš, kandidat za župana občine Starše na nadomestnih volitvah.

Zakaj obkrožiti ravno številko 7 na volitvah za župana v Staršah

Predstavljeni projekti so ambiciozni. potrebno bo veliko dela, zagotoviti bo treba dodatne vire financiranje. če bi smatrali, da bistvenih sprememb ni moč doseči, se v kandidaturo nebi podal,” je dejal kandidat za župana občine Starše Miran Čuš.

  • Kakšne so vaše prioritete, prednosti? Najprej, kot prednost smatram kandidaturo pod okriljem stranke SDS, kot največje stranke v državi. Čez dve leti boste lahko ocenili moje delo in tega me, ni strah. Zanima me dolgoročen razvoj občine in ne samo služba za dve leti.
  • Kaj vse bi bilo treba urediti v občini? V prvi vrsti je tu osnovna šola Marjeta zatem je pomembno, da se v Staršah zgradi tudi podružnica izpostave doma Danice Vogrinec, strmel bom nad  izgradnjo stanovanjske gradnje, potreben je zagon poslovno industrijske cone, urediti je potrebno prometno infrastrukturo, treba je izvesti celotno strategijo razvoja občine, ki bo vključevala enakovreden razvoj vasi in bo podlaga za trajnostni razvoj in turistično prepoznavnost občine. 

Miran Čuš je je doma iz Starš, je oče dveh najstnikov, dela v izvoznem podjetju s skoraj 1000 zaposlenimi, kot tržnik oz. analitik v prodaji.

Na volitvah v nedeljo se Miran Čuš nahaja pod številko 7.

MG