Od jutri dalje bo potekal pospešen nadzor inšpektorje zaradi obvezne uporabe zaščitne opreme.

Inšpektorski nadzor nad uporabo zaščitne opreme

Zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni covid-19 je vlada sprejela nov odlok, ki določa, da bodo z jutrišnjem dnem pristojni inšpektorji začeli opravljati nadzor nad spoštovanjem obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, ter obveznega razkuževanja rok. V skladu z določbami Zakona o nalezljivih boleznih bodo lahko kršiteljem odloka izrekali tudi globe. Maska ni obvezna, če se lahko zagotovi primerna razdalja.

V veljavi ostajajo omejitve pri zbiranju ljudi na javnih krajih, pri čemer strokovna skupina priporoča enake omejitve tudi za zasebna zbiranja.

MG