Evropska komisija je sprejela dogovor o novi – poenostavljeni – energijski nalepki za pet skupin izdelkov: svetila, hladilnike, televizorje, pomivalne in pralne stroje. Potrošniške organizacije so se skupaj z organizacijo ANEC, ki zastopa potrošnike v procesu standardizacije, za poenostavljeno nalepko zavzemale že vrsto let. Poenostavljena nalepka bo namreč olajšala potrošnikom izbiro energijsko varčnih aparatov.

Vračamo se `stari´ energijski nalepki od A do G, energijsko najbolj varčni izdelki pa bodo v zeleni skupini A.

Od leta 2021 tako za naštete skupine izdelkov ne bo več energijskih razredov ‘A+’,’A++’ and ‘A+++’, ampak bodo proizvajalci aparate ponovno uvrščali v energijske razrede od A do G. V začetku pa izdelki ne bodo uvrščeni v najvarčnejši razred.Raziskave so pokazale, da obstoječi energijski razredi A+, A++ in A+++ med potrošniki povzročajo zmedo, saj npr. manj kot četrtina potrošnikov ve, da je hladilnik, ki je uvrščen v energijski razred A+ med najbolj energijsko potratnimi na trgu (raziskava nemške potrošniške organizacije VZBV, v nemščini).

Prenovljena nalepka bo torej bolj preprosta in razumljiva, saj ukinja podrazrede (označene z znakom oziroma znaki +), najpomembnejša novost pa so zaostreni pogoji energijske učinkovitosti za vstop izdelka v posamezni energijski razred.

Nova orodja za lažjo primerjavo izdelkov
V prehodnem obdobju, ko bo za nekatere skupine izdelkov že veljala nova nalepka, za druge pa stara, je pričakovati kar nekaj zmede. Konzorcij projekta BELT si bo zato prizadeval razviti orodja, s katerimi bi lahko potrošniki ustrezno primerjali izdelke, označene bodisi z novimi bodisi s starimi nalepkami.

Nove energijske nalepke na prodajnih mestih marca 2021
Najprej bodo z novimi energijskimi nalepkami opremljeni televizorji, pralni in pomivalni stroji ter hladilniki, in sicer od marca 2021. Septembra se jim bodo pridružila še svetila. Ti izdelki od omenjenega datuma ne bodo več razvrščeni v energijske razrede od G do A+, A++ ali A+++, ampak (ponovno) v razrede od A do G po barvni lestvici – najvarčnejši razred bo temno zelene barve.