Poostrene aktivnosti policije glede enoslednih motornih vozil

Slika: policija

V času od 15. do vključno 28. 4. 2019 na območju Policijske uprave Maribor izvajamo poostrene aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti voznikov enoslednih motornih vozil.

Poostrene aktivnosti policije

V sklopu izvajanja teh aktivnosti smo na območju celotne policijske uprave v nedeljo, 21. 4. 2019, v času od 12.00 do 19.00, izvedli poostren nadzor cestnega prometa, s poudarkom na ugotavljanju kršitev voznikov enoslednih motornih vozil na cestnih odsekih, kjer je problematika te vrste udeležencev največja (ceste v naseljih, regionalne in glavne ceste).

V povezavi z varnostjo voznikov enoslednih motornih vozil v cestnem prometu smo pri izvajanju poostrenega nadzora ugotovili 24 kršitev cestno prometnih predpisov.  Zaradi  teh  kršitev  je  bila  18 kršiteljem izrečena globa, 3 kršitelji  so bili opozorjeni, zoper 3 kršitelje pa je bil podan obdolžilni predlog  na  pristojno  sodišče. Med kršitvami voznikov enoslednih motornih vozil  smo pri 5 voznikih ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola (v 2 primerih  je  koncentracija  znašala  nad  0,52  miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja je bilo vozniku motornega  kolesa  na območju PP Podlehnik motorno kolo zaseženo, prav tako je  bilo  zoper voznika neregistriranega mopeda na območju PP Rače odrejeno pridržanje,  ker  je  s  kršitvijo  nadaljeval  in  vozil v cestnem prometu motorno vozilo pod vplivom alkohola.

V  toplejših  mesecih  in  ugodnih  vremenskih  razmerah  se  poveča  delež udeleženih voznikov enoslednih motornih vozil (motornih koles in mopedov) v cestnem  prometu.  To  vpliva na povečanje prometno-varnostne problematike, povezane  s  tovrstnimi  udeleženci  cestnega  prometa,  ki  so  v  primeru prometnih nesreč zelo izpostavljeni hujšim telesnim poškodbami.

M.G.