grožnje protesti
grožnje, slika je simbolna

Slovenska levica nima nobene želje po sodelovanje, temveč si želi le zrušiti to, kar se zrušiti da, ne glede na to, da bi to prineslo predvsem škodo državi in posledično tudi njenim prebivalcem.

TI LEVIČARJI BI RADI SOLILI PAMET PREDSEDNIKU VLADE?

Tisti, ki ves čas rušijo ustavni red in mir, ki spodkopavajo temelje demokracije. Taki so se zbrali skupaj, da bi podpisali skupni poziv k ustavni obtožbi proti Janezu Janši. Lahko si mislite kdo so to. Tiste najbolj skrajne in “poštene” smo poudarili.

Forum za demokracijo, Odbor za pravično in solidarno družbo, Alternativna akademija, Gibanje za družbeno odgovornost, Protestna ljudska skupščina, Mladinska Aktivistična Organizacija, Ivan Svetlik, Zdenka Badovinac, Ljubo Bavcon, Anton Bebler, Urban Belina, Goran Bertok, Sonja Bezenšek, Matija Biber, Rado Bohinc, Andreja Bolčina, Siniša Borovičanin, Mitja Bravhar, Damjana Brumec, Vesna Bukovec, Aljoša Čoh, Lucija Čok, Martin Čopič, Aleš Črnič, Jože P. Damijan, Andrej Detela, Iztok Dolenc, Srečo Dragoš, Mojca Drčar Murko, Milada Fabjan, Matic Fajdiga, Sanja Fidler, Božidar Flajšman, Marko Fonovič, Boris Frlec, Mija Gabrijelčič, Miran Goslar, Petja Grafenauer, Majda Gregorič, Sonja Grizila, Anton Grizold, Aljoša Harlamov, Spomenka Hribar, Ištvan Išt Huzjan, Milojka Žalik Huzjan, Vanja Huzjan, Zdenko Huzjan, Lea Ilešič, Anton Ipavc, Polona Jamnik, Tea Jarc, Tina Javornik, Jaša Jenull, Tadej Jezernik, Maca Jogan, Juri Franco, Tomaž Kalin, Simon Kardum, Dušan Keber, Darja Kerec, Matej Klarič, Dejan Koban, Silvo Komar, Kim Komljanec, Drago Kos, Bogomir Kovač, Gorazd Kovačič, Urška Kozak, Amelia Kraigher, Darko Kranjc, Lev Kreft, Janez Krek, Branko Kuralt, Bartolo Lampret, Lorna Lovrečič, Marko Marinčič, Ljubica Marjanovič Umek, Marjan Mede, Irena Mele, Metka Mencin Čeplak, Jože Mencinger, Vlado Miheljak, Ana Mladenović, Zdravko Mlinar, Jure Močnik, Vinko Moederndorfer, Rajko Muršič, Pavček Vlado, Stane Pejovnik, Anja Perčič, Franci Perčič, Peter Perčič, Dragan Petrovec, Emil Milan Pintar, Jože Pirjevec, Lucija Plavčak, Rok Plavčak, Igor Plazl, Marko Polič, Vika Potočnik, Alen Praček, Arjan Pregl, Danijel Rebolj, Tanja Rener, Božo Repe, Rado Riha, Rudi Rizman, Blaž Rozman, Alenka Rožaj, Anton Rupnik, Tanja Rupnik, Stane Saksida, Mitja Sardoč, Mojca Senegačnik, Aleksander Skaza, Remzo Skenderović, Boris Sket, Božidar Slapšak, Svetlana Slapšak, Lojze Sočan, Brane Solce, Janez Stariha, Matjaž Stopar, Slavko Splichal, Miha Starič, Marjan Svetličič, Irena Šmajgert, Darko Štrajn, Jadranka Šturm, Jelica Šumič Riha, Peter Tancig, Simona Tancig, Veronika Tašner, Suzana Tratnik, Niko Toš, Boris Turk, Goran Turk, Vito Turk, Samo Uhan, Marjan Veber, Zvezdana Veber Hartman, Arne Vehovar, Boris Vezjak, Tiva Vlaj, Matjaž Vodeb, Tomaž Weber, Igor Winkler, Pavel Zgaga, Tjaša Zorc.

To so vse svetke levičarjev, ki tako ali drugače rušijo to oblast. Recimo. Ljubo Bavcon je avtor in podpisnik represivne kazenske zakonodaje v komunistični Jugoslaviji, razvpiti sinček tožilca, Jaša Jenull je vztrajni petkov protestnik in pobudnik “Smrti Janšizmu”, tu je tudi žaljivi mestni svetnik MOL-a Janez Stariha, ki ima poslanko za “kuzlo, ki mora k nogi” in še bi lahko naštevali.

In ti levo osebki, naj bi predstavljali neko alternativo, neki poziv vladi Janeza Janše? Treba bo sestopit iz socializma na realna tla!

PM