Rezultati Mature 2017

Vir: Wikipedia

Ta teden so maturantje izvedeli rezultate splošne mature. Kot vedno se velika večina veseli in so zadovoljni, da so opravili zrelostni izpit, nekaj pa je tudi razočaranih, ker jim je spodletelo pri predmetu ali večih. Spričevala o opravljeni maturi so dijaki prejeli na svojih šolah v ponedeljek 10. julija 2017.

Pomembna novost v letošnjem letu, ki so jo uvedli pri splošni maturi, je t.i. elektronsko ocenjevanje izpitnih pol (e-ocenjevanje) pri šestih predmetih.  To se od klasičnega ocenjevanja razlikuje po tem, da zunanji ocenjevalci ne ocenjujejo več izpitnih pol v papirnati, temveč v elektronski obliki. V izvedbo e-ocenjevanja so vključeni: predhodna digitalizacija izpitnih pol, njihovo optično branje ter vzpostavitev elektronskega dostopa do gradiva za ocenjevanje.

V letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature je izpite opravljalo 6.376 kandidatov, poklicno maturo pa je opravljalo 10.582 kandidatov. V Podravski regiji je splošno maturo opravljalo 957 kandidatov, poklicno maturo pa 1.441 kandidatov.

DK SM je ocenila, da sta zahtevnost in težavnost letošnje splošne mature v spomladanskem izpitnem roku primerljivi z zahtevnostjo in težavnostjo splošne mature v preteklih letih.

Od 5.699 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije (60,48 % deklet in 39,52 % fantov) in so splošno maturo opravljali prvič, je izpite uspešno opravilo 5.326 učencev ali 93,45 %, kar je nekoliko manj kakor lani, ko je bilo uspešnih 94,40 %. Neuspešnih je bilo 373 kandidatov ali 6,55 %, od tega 223 ali 59,79 % deklet in 150 ali 40,21 % fantov; lansko leto je bilo neuspešnih 5,60 % kandidatov. Med 373 kandidati, ki splošne mature niso opravili, ima 153 ali 41,02 % eno, 162 ali 43,43 % dve, 58 ali 15,55 % pa tri ali več negativnih ocen. Kandidati z eno ali dvema negativnima ocenama bodo lahko v naslednjih izpitnih rokih splošne mature opravljali popravne izpite iz negativno ocenjenih predmetov, kandidati s tremi ali več negativnimi ocenami pa bodo morali ponovno opravljati maturo v celoti.

Poklicno maturo je prvič v celoti opravljalo 7.528 kandidatov (lani 7.453), to so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri izpitne enote. Od 7.528 kandidatov (3.811 deklet in 3.717 fantov), ki so poklicno maturo opravljali prvič v celoti, je maturo uspešno opravilo 7.012 kandidatov ali 93,15 % (lani 93,04 %). Dijaki so bili uspešni v 93,49 % in ostali v 89,74 %. Vseh kandidatov, ki so opravili poklicno maturo je bilo 7.305.

Mednarodno  maturo lahko opravljajo dijaki na II. gimnaziji Maribor, ljubljanski Gimnaziji Bežigrad in Gimnaziji Kranj. Izpite mednarodne mature je na vseh gimnazijah opravljalo skupaj 62 dijakov iz Slovenije in 22 tujcev. Izmed vseh dijakov, tako tistih iz Slovenije kot tujcev, je bilo kar 36 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk.  Na II. gimnaziji Maribor je mednarodno maturo opravljalo 19 slovenskih dijakov in 9 tujcev, pri čemer znaša povprečje slovenskih dijakov 39,1 točke.

Najboljši uspeh na splošni maturi dosežejo maturantje s 34 točkami. V letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature je tak uspeh pri splošni maturi doseglo 15 kandidatov, med njimi tudi dijakinja Prve gimnazije Maribor Eva Malovrh. Sicer pa je 93,7%  dijakov Prve gimnazije opravilo splošno maturo in na šoli imajo štiri zlate maturante. Na II. gimnaziji v Mariboru je 93% dijakov opravilo splošno maturo, imajo pa kar sedem zlatih maturantov. Dijaki  3. gimnazije Maribor pa so dosegli najslabši rezultat v zgodovini šole. Bili so le 80% uspešni.

J. L.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.