Laži Marjana Šarca ne pripeljejo daleč. A na žalost je le malo medijev, ki razkrivajo vso bedo nekdanjega predsednika vlade, ki misli, da je še vedno nedotakljiv.

Nov problem Marjana Šarca. Kje žena dejansko živi?

Marjan Šarec si je nevede skopal nov problem. Spletni portal Požareport je namreč pisal o propadu zakonske zveze med nekdanjim predsednikom vlade in njegovo ženo Barbaro Iskra Šarec, kar pa je Šarec zanikal in razkril, da ima njegova žena v Domžalah prijavljeno stalno prebivališče, medtem ko ima v Šarčevem kraju v Šmarci pri Kamniku prijavljeno začasno bivališče.

Našli smo tudi zanesljiv vir, ki se ukvarja s problematiko prebivališč v eni izmed slovenskih upravnih enot. Po njegovem mnenju je Šarčeva žena v prekršku zaradi prijavljenega stalnega bivališča v upravni enoti Domžale. Vir bi potrdil pravilne navedbe Šarca, če bi Šarčeva žena stalno spala in prebivala v Domžalah, kar pa verjetno ne drži. Vir Nove24TV je še zaupal, da sta se za ta korak zakonca Šarec odločila zaradi otrok, ker so tako imeli več točk za sprejem v osnovno šolo.


V primeru, da upravni organ dvomi ( na podlagi različnih indicev oz. obvestila), da oseba ne prebiva na naslovu stalnega prebivališča, to osebo skladno s 1. odst. 18 člena Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16), opozori na obveznost prijave na naslovu kjer dejansko prebiva. V primeru, da oseba v osmih dneh od prejema obvestila ne izpolni prijavne obveznosti, upravni organ po uradni dolžnosti uvede postopek ugotavljanja stalnega prebivališča.

Kot smo že navedli v 1. točki , upravni organ vedno, ko dvomi, da stranka ne prebiva na naslovu ( kljub podani izjavi iz 2. odst. 18 člena ZPPreb-1), uvede postopek ugotavljanja stalnega prebivališča.

MG