Socialno šibkim občanom na voljo nepovratne spodbude za reševanje energetske revščine

Z javnim pozivom je gospodinjstvom z nizkimi prihodki kot prejemnikom socialne pomoči ali varstvenega dodatka na voljo 960.000 EUR nepovratnih finančnih spodbud za investicije v naslednje ukrepe večje energetske učinkovitosti starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb, zgrajenih pred 31. 12. 1967:

  • toplotna izolacija strehe in/ali stropa;
  • toplotna izolacijo fasade;
  • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;
  • zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije;
  • zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko;
  • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Vsak upravičenec lahko prejme nepovratno finančno spodbudo v višini 100 % upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV.

Prejemnikom spodbude se bo izboljšal socialni status, saj bo energetska prenova prinesle dejanske prihranke pri njihovih stroških. Zmanjšala se bo poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavlja precejšen delež življenjskih stroškov. Izboljšali se bodo tudi bivanjski pogoji (vlaga, plesen), kar bo pozitivno vplivalo tako na zdravstveno kot psihično stanje članov gospodinjstva.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2020.

Občanom so za nasvete in podrobnješe informacije glede možnosti prijave na javni poziv na voljo energetski svetovalci energetsko svetovalne mreže ENSVET, ki so vključeni v izvjajanje programa.

Več preberite na: energetika-portal.si

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Facebook
Twitter
LinkedIn

VREME

Maribor
rahel dež
92%
2.1km/h
100%
3°C
4°
1°
3°
Fri
4°
Sat
1°
Sun
-1°
Mon
-4°
Tue

ANKETA

Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje RTV prispevka?

Loading ... Loading ...

TWEET DNEVA