Skrivanje premoženja? Nad Goloba tudi KPK!

Golob
slika, fotomontaža

Robert Golob, Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) ni poročal o svojem premoženjskem stanju. V zvezi s tem Komisija na podlagi prijave vodi predhodni preizkus, v katerem ugotavlja dejstva in okoliščine konkretnega primera.


Zavezanci za poročanje premoženjskega stanja so opredeljeni v prvem odstavku 41. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), med drugim so to tudi poslovodne osebe in člani organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv. Dodatno so na KPK pojasnili, da s spremembo lastniške strukture družbe, s katero ta postane družba v večinski državni lasti, v primeru Gen-I je bilo to v letu 2021, nastopijo obveznosti po ZIntPK za vse zavezance, kot jih opredeljuje ZIntPK, se pravi tudi za Roberta Goloba.  Piše SIOL.

Golob je tako včeraj razkril uradni davčni izpis Fursa za leto 2020 z bruto prejemkom 433.282,35 evra. 

NADZOR NAD PREMOŽENJSKIM STANJEM

41. člen (dolžnost prijave premoženjskega stanja)

(1) Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja so poklicni funkcionarji, člani državnega sveta, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na položaju, poslovodne osebe in člani organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv, osebe, odgovorne za javna naročila, uradniki Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) in državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga vlade oziroma državnega zbora, in njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za katero opravljajo funkcijo.

(2) Zavezanec mora najpozneje v enem mesecu po nastopu in po prenehanju funkcije ali dela komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju na dan nastopa oziroma prenehanja funkcije. Podatke o premoženjskem stanju morajo zavezanci komisiji sporočiti tudi leto dni po prenehanju funkcije ali dela.

 

 

VREME

Maribor
dež
93%
2.1km/h
100%
20°C
20°
19°
19°
Sat
15°
Sun
19°
Mon
19°
Tue
17°
Wed

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.