Skladno s koledarji odvoza odpadkov za leto 2020 in že ustaljeno prakso z decembrom Snaga Maribor prehaja na zimsko pogostost odvoza bioloških odpadkov. Perioda odvoza se iz tedenskega spremeni na 14 — dnevni odvoz. Takšna pogostost odvoza bo trajala do konca marca 2021.

Bodite previdni – v kolikor bodo v rjavi posodi opažene druge vrste odpadkov, posoda na dan odvoza ne bo izpraznjena.

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje bioloških odpadkov?

Zbrane biološke odpadki, bodisi v kompostnikih bodisi v rjavih zbirnih posodah, bomo predelali v kompost in ga vrnili v naravni snovni krog. Tako bomo namesto onesnaževanja okolja z njimi doprinesli korist v smislu njihovega vračanja naravi.

Zeleni nasvet za gospodinjstva

V kolikor imate možnost lastnega kompostiranja bioloških odpadkov izberite to rešitev. Nastali kompost boste vrnili na svoj vrt in izboljšali kakovost prsti, povečali njeno zmožnost vsrkavanja vode in zraka ter zmanjšali potrebo po umetnih gnojilih. In na ta način boste sami gospodarili z biološkimi odpadki.

V primeru, da te možnosti nimate, jih ločeno zbirajte v rjavih zabojnikih. Ne odlagajte jih v zabojnik v plastičnih vrečkah. Uporabite papirnate vrečke ali biorazgradljive vrečke, najboljša rešitev je seveda njihovo odlaganje direktno v rjav zabojnik.


Kaj spada med biološke odpadke?

Vse, kar bi odvrgli na lastni kompostni kup spada tudi v rjavo posodo za ločeno zbiranje bioloških odpadkov. Med biološke odpadke tako spadajo biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpadki.

Kuhinjski odpadki so:

 • zelenjavni in sadni olupki in ostanki,
 • jajčne lupine,
 • kavne in čajne usedline,
 • čajne vrečke,
 • pokvarjeni prehrambeni izdelki brez embalaže,
 • papirnati robčki, brisače, serviete.

Zeleni vrtni odpadki:

 • odpadno vejevje,
 • listje,
 • stara zelja lončnic,
 • ovenelo cvetje,
 • plevel,
 • gnilo sadje.

In česa nikakor ni dovoljeno odvreči med biološke odpadke?

Odpadki, ki jih ne bi odvrgli na lastni kompostni kup, prav tako ne spadajo v rjavo zbirno posodo. To so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi.

Zato med te odpadke nikakor ne odvržemo:

 • plastike in plastičnih vrečk,
 • stekla in keramike,
 • kosti, mesa in maščob,
 • ostankov zdravil,
 • mačjih in pasjih iztrebkov,
 • plenic in higienskega materiala,
 • ostankov pesticidov.