slika: twitter

Obnova promenade v mariborskem mestnem parku je skladno s izdelano projektno in investicijsko dokumentacijo vredna 3,6 milijona evrov, delež sofinanciranja iz sklada Evropske unije in državnih virov pa znaša kar 80 odstotkov celotne investicije.

Mariborski mestni park bo obnovljen

Prenova promenade v mariborskem mestnem parku, bo zajemala ureditev utrjenih površin, obnovo javne razsvetljave, vzpostavitev odjemnih mest za elektriko in vodo za potrebe prireditev, obnovo fontane »gobice« avtorja Vojka Štuhca ob zgornji promenadi in hortikulturne ureditve znotraj območja promenade. 

Na Mestni občini Maribor pojasnjujejo, da je načrtovan začetek obnove Mestnega parka letošnja pomlad, v kolikor bodo do takrat zaključeni vsi postopki pridobitve evropskih sredstev in izbire izvajalca del. Vsaj prvo je s strani SVRK-a že zaključeno. Obnova je skladno s izdelano projektno in investicijsko dokumentacijo vredna 3,6 milijona evrov, delež sofinanciranja iz sklada Evropske unije in državnih virov pa znaša kar 80 odstotkov celotne investicije.

V načrtu je obnova celotne promenade od Maistrove ulice do arkad pri prvem ribniku v obsegu 10.000 kvadratnih metrov.

Kot je zapisal mariborski poslanec SDS, Dejan Kaloh: “Da se bo brezosebna socialistična promenada v MB končno spremenila v moderno urbano zeleno cono gre zahvala sposobnemu ministru Zvonetu Černaču  in operativni Vladi Janeza Janše, ki štajerski prestolnici že od začetka mandata daje ustrezno prepoznavo in veljavo.” 

Za razliko kaj je Mariboru obljubljal Marjan Šarec, je to tisto, kar Maribor res potrebuje!

PM