Cilj projekta je na širšem območju zagotoviti infrastrukturo za kolesarski in pešpromet, kot je predvideno v Trajnostni urbani strategiji, s katero se je Mestna občina Maribora zavezala meščanom in meščankam ponuditi dobro in varno alternativo vožnji z avtomobilom.
Izvedbo projekta v vrednosti 340.928 evrov sofinancira EU iz sredstev Kohezijskega sklada, in sicer v višini 85 odstotkov.

Izbrani izvajalec del mora po pogodbi dela zaključiti do sredine septembra 2020. Potrudili se bomo, da bo v času gradnje dostop do Europarka čim manj moten.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});