Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.

Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 12:00
Priklop NN kabla
TP VRTIČE (1942)
Maribor okolica
T-019 VRTIČE
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP MALI ROŠPOH, nizkonapetostni izvod: I-02 MALI ROŠPOH T-526
Maribor okolica
T-526 MALI ROŠPOH
08:00 – 09:00
Zamenjava PMO
Maribor okolica
T-082 RUŠE 3
08:30 – 11:30
Zamenjava droga in montaža TL
TP BRESTERNICA 4
Maribor okolica
T-676 BRESTERNICA 4
08:30 – 10:00
Zamenjava drogov
TP PLINTOVEC 1, nizkonapetostni izvod: I-02 PLINTOVEC T-433
Maribor okolica
T-433 PLINTOVEC 1
10:00 – 11:30
Zamenjava droga in montaža TL
TP BRESTERNIŠKA GRABA(1983)
Maribor okolica
T-374 BRESTERNIŠKA GRABA
10:00 – 11:30
Zamenjava droga in montaža TL
TP SREDMA 2
Maribor okolica
T-680 SREDMA 2
10:00 – 11:30
Zamenjava droga in montaža TL
TP SREDMA
Maribor okolica
T-656 SREDMA
10:00 – 11:00
Montaža hišnega priključka
TP SELNICA OB MURI 4, nizkonapetostni izvod: I-01 RTP
Maribor okolica
T-453 SELNICA OB MURI 4
10:30 – 13:00
Zamenjava drogov
TP PLINTOVEC 1, nizkonapetostni izvod: I-03 KUNGOTA T-433
Maribor okolica
T-433 PLINTOVEC 1
08:00 – 09:00
Odklop hišnega priključka
TP MAGDALENSKI PARK; I-04 NNO OB ŽELEZNICI Titova 22, 24, Ob železnici 2 – 14, Puškinova 4, 6, 3 – 11.
Maribor mesto
T-019 MAGDALENSKI PARK
08:00 – 09:00
Montaža odvodnikov prenapetosti
HERMANKOVA ULICA 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 26; KRALJA MATJAŽA ULICA 7, 9, 10; VRBANSKA CESTA 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47 A; MARIONOVA ULICA 2, 4, 6, 7, 8, 10; MEDVEDOVA ULICA 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49; NJEGOŠEVA ULICA 22, 32, 34, 36, 40; PASTERKOVA ULICA 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18; PODJUNSKA ULICA 1, 2, 3, 4, 5; ROSINOVA ULICA 25, 28, 30; TURNERJEVA ULICA 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33; ULICA LIZIKE JANČAR 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; VEGOVA ULICA 18, 19; ŽNIDARIČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6.
Maribor mesto
T-370 TURNERJEVA U.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});