Naznanitelj kaznivega dejanja, kar danes razkriva portal Nova24TV, pravi, da je Ivan Gale storil kaznivo dejanje, ker je v ovadbi, ki jo je ustno podal pri Nacionalnemu preiskovalnemu uradu izjavil neresnične trditve.

Je Gale storil kaznivo dejanje?

Galetova trditev je bila, da je moral nekdanji direktor Zavoda za blagovne rezerve Anton Zakrajšek na zahtevo ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška podpisati pogodbo z družbo Geneplanet za nakup 220 ventilatorjev, ker naj bi Počivalšek Zakrajšku naročil takojšne plačilo avansa. Bančna garancija je po njegovih besedah prišla šele pozneje. Povedal je še, da podjetje ni dobavilo ventilatorjev v roku, pri čemer naj bi zaradi omenjenega posla nastala škoda za javna sredstva. Osumljeni Ivan Gale naj bi ob vložitvi navedene kazenske ovadbe vedel, da zgoraj omenjene trditve ne držijo, pa je slednji kazensko ovadbo vseeno vložil, vse z namenom škodovati zgoraj navedenima oziroma sebi pridobiti nepremoženjsko korist. Osumljeni je, kot uslužbenec Zavoda za blagovne rezerve vedel, kdo vodi postopek izbire naročnika, kako poteka postopek izbire in kakšne so bile pristojnosti posameznih deležnikov v postopku, pri tem pa ni niti navedel dokazov in dejstev, na podlagi katerih je trdil, da je Počivalšek posredoval pri pogodbi na način, kot ga je navedel v kazenski ovadbi.
Naznanitev, da je nekdo storil kaznivo dejanje, pri čemer naznanitelj ve, da ga ovadena oseba ni storila, se kaznuje z zaporom do dveh let. Enako se kaznuje, kdor podtakne sledi kaznivega dejanja ali kako drugače povzroči, da se kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero se storilca preganja po uradni dolžnosti, uvede zoper nekoga, za katerega prijavitelj ve, da dejanja ni storil. Če enega izmed obeh omenjenih dejanj stori uradna oseba, je kazen zapor do treh let. Kdor se sam naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ga ni storil, je kaznovan z denarno kaznijo. Enako se kaznuje tudi, če oseba naznani, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ve, da tako dejanje ni bilo storjeno, in s tem povzroči, da državni organi začnejo ukrepati.

MG