Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
09:30 – 13:30
Zamenjava RO-PMO
TP NA PODRTEM, nizkonapetostni izvod: I-07 REZERVA
Maribor mesto
T-371 NA PODRTEM
08:00 – 09:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
Maribor okolica
T-780 TP JARENINSKI VRH
08:00 – 09:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
Maribor okolica
T-807 JAKOBSKI DOL 4
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206 A, 206 B, 218, 219, 220 A
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:00 – 09:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP JARENINA 2 (1991)
Maribor okolica
T-534 JARENINA 2
08:00 – 09:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP POLIČKA VAS 2 (1977)
Maribor okolica
T-255 POLIČKA VAS 2
08:00 – 09:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP POLIČKA VAS 1 (1954)
Maribor okolica
T-068 POLIČKA VAS 1
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP VUKOVSKI VRH (1985)
Maribor okolica
T-409 VUKOVSKI VRH
08:00 – 09:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP POLIČKA VAS 3 (1987)
Maribor okolica
T-452 POLIČKA VAS 3
08:30 – 09:30
Montaža hišnega priključka
Maribor okolica
T-798 ROŠPOH 6
09:00 – 10:00
Popravilo vodnikov
TP LOVRENC MARLES
Maribor okolica
T-157 LOVRENC MARLES
09:00 – 10:00
Popravilo vodnikov
TP LOVRENC 2 (1976)
Maribor okolica
T-241 LOVRENC 2
11:00 – 12:00
Montaža hišnega priključka
TP VUKOVSKI DOL 3, nizkonapetostni izvod: I-03 RAZDELILNA OMARICA (TP)
Maribor okolica
T-711 VUKOVSKI DOL 3
11:00 – 12:00
Priklop NN kabla
TP LEHEN 1, nizkonapetostni izvod: I-01 JANŽEVSKI VRH
Maribor okolica
T-031 LEHEN 1
12:00 – 14:00
Priklop NN kabla
TP LEHEN 5, nizkonapetostni izvod: I-02 LEHEN
Maribor okolica
T-323 LEHEN 5
12:00 – 14:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
Maribor okolica
T-780 TP JARENINSKI VRH
12:00 – 14:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
Maribor okolica
T-807 JAKOBSKI DOL 4
12:00 – 14:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP JARENINA 2 (1991)
Maribor okolica
T-534 JARENINA 2
12:00 – 14:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP POLIČKA VAS 2 (1977)
Maribor okolica
T-255 POLIČKA VAS 2
12:00 – 14:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP POLIČKA VAS 1 (1954)
Maribor okolica
T-068 POLIČKA VAS 1
12:00 – 14:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP POLIČKA VAS 3 (1987)
Maribor okolica
T-452 POLIČKA VAS 3