Delavska hranilnica je s 1.marcem 2017 prevzela storitve Mestne blagajne

V Mestni občini Maribor (MOM) je 1. julija 2009 na Koroški cesti začela poslovati Mestna blagajna, pri kateri so lahko občani Maribora in sosednjih občin brez provizije poravnali položnice mariborskih javnih služb, vrtcev, mestne redarske službe. Potreba po Mestni blagajni se je pokazala, ker je vsak dan vedno več občanov plačevalo položnice, za katere so plačevali kar visoko provizijo za storitev. Ustanovljena je bila v času gospodarske krize z namenom omiliti socialno in finančno stisko občanov. Mestna blagajna je na Koroški cesti v Mariboru zadnjič poslovala 30. decembra 2016.

Mestna občina Maribor je konec leta 2016 pristopila k prenosu izvajanja storitve blagajne na zunanjega izvajalca plačilnega prometa. V vmesnem času, od zaprtja blagajne do začetka poslovanja zunanjega izvajalca, je bila občanom na voljo Javna blagajna na avtobusni postaji v Mlinski 1, Maribor, kjer so lahko prav tako brez provizije plačali položnice javnih podjetij.

Kot zunanji izvajalec je bila izbrana Delavska hranilnica, ki z današnjim dnem, 1. marcem 2017, začne izvajat storitve Mestne blagajne, to je da občani lahko poravnajo položnice brez provizije. Delavska hranilnica ima v Mariboru več poslovalnic in občani bodo lahko plačali položnice v njihovih poslovalnicah na Glavnem trgu 25, v Gosposki ulici 24 in Kardeljevi cesti 57. To da bodo občani lahko plačali položnice kar ne treh različnih lokacijah, je sigurno prednost zunanjega izvajalca.

V Delavski hranilnici bodo občani Mestne občine Maribor – torej fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Mestni občini Maribor, lahko brez provizije plačevale položnice oz. račune podjetij: Snaga, Energetika Maribor, Nigrad, Mariborski vodovod, Pogrebno podjetje, JMSS, vseh mariborskih šol in vrtcev, Centra za pomoč na domu, globe Mestne redarske službe, prometne in upravne takse, račune Mestne občine Maribor za plačilo dovolilnic za parkiranje in kartic za vstop v peš cono, najem vrtičkov, račune Krajevnih skupnosti za plačilo najemnine za grobove, nekaterih upraviteljev, kot npr. Indoma, Upra- stan, BAM upravljanje, Plinarne Maribor in Energija plus.

Občani bodo položnice lahko plačevali v delovnem času Delavske hranilnice, to je v Podružnici na Glavnem trgu in Podružnici v Novi vasi od ponedeljka do petka med 8:30 do 17:00 ure in v Ekspozituri Gosposka od ponedeljka do petka med 8:30 do 16:00 ure.

Zunanji izvajalec Delavska hranilnica je torej občanom Maribora in bližnjih občin ponudila plačevanje položnic brez provizije na treh različnih lokacijah v Mariboru in v daljšem vsakodnevnem delovnem času, kot ga je imela Mestna blagajna.