Gradbena dela za projekt SINCRO.GRID v Pekrah

Vir: Pixabay

SINCRO.GRID, investicijski projekt skupnega interesa na področju pametnih omrežij, je iniciativa štirih partnerjev, dveh iz Slovenije (ELES, SODO) in dveh Hrvaške (HOPS, HEP-ODS). Namen projekta je z uporabo naprednih tehničnih sistemov in algoritmov upravljati moči tokov tako, da se izboljša kakovost napetosti v elektroenergetskem sistemu in poveča prenosna zmogljivost obstoječih elektroenergetskih vodov, obenem pa zagotovi učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem ter poveča varnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo.

Mag. Ervin Planinc in Primož Bogataj iz družbe ELES sta za promocijo projekta SINCRO.GRID ter zaradi seznanjanja lokalnih skupnosti s cilji projekta in z načrtovanimi gradbenimi posegi znotraj RTP na njihovem območju projekt javno predstavila Odboru za komunalne in gospodarske javne službe, nato pa še mestnemu svetu Mestne občine Maribor. Investitorji načrtujejo javno predstavitev projekta na območju KS Pekre, kjer bodo potekala načrtovana gradbena dela.

V okviru projekta so predvideni tudi gradbeni posegi (vgradnja baterijskih hranilnikov in kompenzacijskih naprav) znotraj razdelilno transformatorskih postaj (RTP) Beričevo, Divača, Pekre, Cirkovce in Okroglo.

M. T.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ANKETA

Koga bi raje podprli za predsednika Slovenije?

  • Rezultati

Loading ... Loading ...

TWEET DNEVA