Iskrene čestitke vsem ženskam za dan žena. Praznujte danes z zavestjo, da ste enakopravne v družbi, da imate volilno pravico, da lahko svobodno odločate o rojstvu otrok, da ste samostojne in spoštovane. Vse seveda ni idealno, vse pravice niso samoumevne, za njih se je bilo potrebno borit in se je še potrebno borit, da ne bodo izbrisane.

Boj za ženske pravice se je začel že v 19. stoletju. Nemška feministka Clara Zetkin je tista, ki jo štejemo za začetnico boja za ženske pravice. Za enakopravnost žensk se je začela bojevati leta 1889. Prvič so dan žena praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. Kasneje pa so temu prazniku pripisovali večji pomen v komunističnih državah.

V Sloveniji so ženske dobile splošno volilno pravico po II. svetovni vojni, leta 1945, to pomeni, da so lahko volile in bile voljene. Tudi večina evropskih držav uvede volilno pravico žensk po II. svetovni vojni: Francija in Italija leta 1946, Grčija leta 1952, Švica leta 1968, Portugalska leta 1974. Ženske s tem dobijo eno temeljnih demokratičnih pravic in možnost soodločanja v družbi.