http://www.autobusi.org

Maribor je bogatejši za pet novih, modernih, okolju prijaznih avtobusov. Vozili bodo na liniji 6 – Vzpenjača in 4 – Limbuš, po potrebi pa tudi na drugih linijah.

Vsi avtobusi so opremljeni z brezžično internetno povezavo, povsem novim govornim napovednikom avtobusnih postajališč, novim sistemom napovedovanja postajališč preko TFT video monitorjev, v času poletne sezone na Pohorju pa bodo opremljeni tudi z nosilci za kolesa ,ki bodo vsem uporabnikom Bike parka nudil možnost prevoza pod Pohorje.

Avtobusi so znamke Iveco, model Crossway LE 12, razreda EURO 6.

Meseca julija 2015 je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Celostno prometno strategijo mesta Maribor. Cilj občine Maribor je, da bi Maribor postal zgled dobro organiziranega mesta, ki razvija trajno mobilnost v mestu s privlačnim potniškim prometom, mrežo varnih kolesarskih poti in dobrih poti za pešce. Med pomembni segmenti je tudi posodobitev voznega parka javnega mestnega potniškega prometa, in sicer z izbiro nizkopodnih in nizkoemisijskih avtobusov.

Od leta 2014 do danes, je Mestna občina Maribor kupila 21 novih avtobusov. Vsi so okolju prijazni, emisijskega razreda EURO 6, pet od teh poganja CNG (metan pod visokim pritiskom), ostali so na dizelsko gorivo.