(pixabay.com)

Mestni svet Mestne občine Maribor bo na svoji 24. seji, v četrtek 9. marca 2017, obravnaval predlog proračuna za leto 2017 in 2018, ki ga je pripravil Urad za finance in proračun ter ostali upravni organi in organizacije mestne uprave.

Predlog mestnega proračuna je v drugi obravnavi višji za 3.484.440 evrov in znaša 105.746.050 evrov. Ob prvi obravnavi pred enim mesecem je bil predlog, da se proračun določi v višini 102.261.610 evrov.

In kje je občina našla denar za skoraj tri in pol milijona višji proračun? Seveda v zadolževanju. Po novem predlogu naj bi se zadolžila kar za 7.452.226 evrov, ob prvem branju pa za 5.627.257 evrov, kar je za slaba dva milijona več in dober milijon višjem ocenjenem ostanku sredstev na računu na dan 31. 12. 2016.

Sredstva, ki jih namerava občina prejeti iz Evropske unije ostajajo v obeh predlogih enaka, v višini 171.348 evrov. Občina bi morala več sredstev pridobit iz Evropske unije, saj ta s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na raznih področjih, med katerimi so regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, humanitarna pomoč.

Proračun bi moral biti realen – da realno načrtuje prihodke in odhodke, da uresničuje potrebe in interese občanov in občank Maribora, da so vanj vključeni projekti, ki so lahko realizirani glede na finančno konstrukcijo, in da zadolževanje pride v poštev pri načrtovanju novih investicij.

Z višjim proračunom v drugem branju, je občina v letošnjem letu zagotovila denar za financiranje družbenih dejavnosti, vrtcev in šol.

Proračun je v drugem branju višji, zato bo v mestnem svetu živahna razprava, preden ga bodo mestni svetniki potrdili. Že ob prvi obravnavi je mestni svet proračun komaj sprejel, samo z enim glasom več, s 15 za, 14 proti in 6-timi vzdržanimi glasovi. Če mestni svet proračuna ne bo sprejel, mora določiti rok, v katerem lahko župan predloži nov predlog proračuna, ki se nato lahko sprejme po skrajšanem postopku.

Svetniške skupine še niso sporočile, ali bodo proračun v drugem branju potrdile.