V dvorani Rudolfa Maistra, kjer je v četrtek potekala seja mestnega sveta, so mestni svetniki Maribora, neverjetno hitro sprejeli proračun Mestne občine Maribor za leto 2017 in  predlog proračuna za leto 2018. Dvoletni proračun so mariborski svetniki nazadnje sprejeli za leti 2008 in 2009, v času županovanja Franca Kanglerja. Potem pa zaradi svetovne gospodarske krize, ki se  je kazala tudi v Sloveniji in občinskih blagajnah, vedno le enoletnega.

Medtem ko je bil v prvi obravnavi mestni proračun komaj sprejet, samo z enim glasom več, je včeraj le sedem svetnikov glasovalo proti, to so bili svetniki NLS, SD in nekdanja članica županove liste Melita Petelin, svetniki SMC pa so se glasovanja vzdržali.

Svetniška skupina SDS je glasovala za proračun, ker so v mestnem odboru ocenili, da bi nesprejetje proračuna, bila za Maribor slabša in škodljivejša odločitev, saj bi financiranje potekalo po dvanajstinah in zaviralo razvoj mesta, onemogočalo delovanje humanitarnih organizacij, društev in lokalnih investicij. Kljub temu pa s proračunom niso v celoti zadovoljni, vendar ker je zagotovljenega več denarja za Materinski dom, Varno hišo, Center za pomoč na domu, zavetišče za brezdomce, Zdravstveni dom Tezno, so glasovali zanj.

Župan Andrej Fištravec je zadovoljen in mnenja, da sprejem proračuna kaže na dobro delo mestne uprave. Mestni proračun mora biti po njegovem uravnotežen, toliko kot je prihodkov, toliko je lahko odhodkov. Prepričan je, da bo na prihodkovni strani celo več prihodkov in ob tem računa na prodajo Farmadenta in GoPharma, dveh velikih podjetjih v občinski lasti.

Mestni svetniki so na seji sprejeli še Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor.