Na današnji dan: Izdaja prve številke Slovenskega naroda

Na današnji dan, je leta 1886 izšla prva števila časnika Slovenski narod, ki je predstavljal vodilno slovensko liberalno glasilo, v obdobju pred prvo svetovno vojno.

Predhodnik tega glasila je bil Slovenec, katerega je takrat bralo slovensko liberalno meščanstvo. Bil pa je iz Celovca, v katerem je takrat prevladovalo slovensko prebivalstvo. Obstajale pa so še Bleiweisove  Kmetijske in rokodelske novice, ki so bile konservativno usmerjene in takratnemu meščanstvu niso ustrezale. Želeli so si časopis, ki bi vsaj trikrat na teden, kasneje pa vsak dan, branil njihove pravice in pravice Slovencev kot naroda. V časopisu so branili svoj obstoj, jezik in kulturo.

Istočasno so takrat bila takrat prisotna Vilharjev časopis Naprej, katerega urednik je bil Fran Levstik. Izdajanje časopisa je bilo prekinjeno takrat, ko je je Levstik spisal besedilo, v katerem se je zavzemal za Zedinjeno Slovenije, torej za opustitev starih deželnih meja in združitev slovenskega naroda po istoimenskem programu. To pa takrat ni bilo po godu oblasti.

Ko je nastopil nov časnik in hkrati prvi slovenski dnevnik, je bil za urednika določen Anton Tomšič. Potekal je hud boj, predvsem zaradi nasprotovanja veljaka Bleiweisa. Na koncu so izobraženci iz kroga štajerskih mladoslovencev uspeli 2. aprila 1868 v Mariboru izdati prvo številko Slovenskega naroda, ki je izhajal celo trikrat na teden.

Vsebina je bila zmerna in ni prihajala v konflikt s konkurenco Novic. Cilj je bil prikazati željo po federativni ureditvi sistema. Slovenci bi tako spadali pod enotno administrativno enoto znotraj takratne države. Veliko vlogo bi tako imela Slovenščina, ki bi se uporabljala v šolah, uradih in v javnem življenju.

Preberite si prvo številko v celoti na tej povezavi.

L.M.

Facebook
Twitter
LinkedIn