Nabor kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja za Slovenijo

Vir: Pixabay

Na Vrhu Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju je bila septembra 2015 sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Statistični urad Republike Slovenije je predstavil nabor kazalnikov za Slovenijo, ki izhajajo iz nabora kazalnikov, ki jih je za spremljanje napredka pri doseganju ciljev na ravni EU pripravil Eurostat.

Ta uravnoteženo povezuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta s 17 cilji trajnostnega razvoja (»Sustainable Development Goals – SDGs«). Agenda 2030 je univerzalna, njene cilje, ki jih bo treba uresničiti do leta 2030, bodo uresničevale vse države sveta. Splošni in konkretni cilji naj bi spodbujali ukrepe na področjih, ki so za človeštvo in naš planet odločilnega pomena. Ta področja so: ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo. Na svetovni, regionalnih in nacionalnih ravneh se sprejemajo nabori kazalnikov, s katerimi se bo spremljal in meril napredek v doseganju teh ciljev.

Kot prvi kazalnik – ljudje, odpraviti je potrebno vse oblike revščine in lakote, poskrbeti za zdravje in dobro počutje ter zagotoviti kakovostno izobraževanje, dostojanstvo in enakopravnost. Planet, kot drugi kazalnik, potrebno je obvarovati naravne vire in podnebje našega planeta, zagotoviti čisto vodo, življenje v vodi in na kopnem, zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Zagotoviti blaginjo in s tem uspešna in izpolnjujoča življenja v sožitju z naravo (dostojno delo in gospodarsko rast, zmanjšanje neenakopravnosti), mir, spodbujati miroljubne, pravične in vključujoče družbe, partnerstvo, izvajati programe za doseganje ciljev na podlagi trdnega globalnega partnerstva.

J. L.

Facebook
Twitter
LinkedIn

VREME

Maribor
jasno
59%
1km/h
0%
24°C
28°
21°
22°
Tue
20°
Wed
20°
Thu
21°
Fri
17°
Sat

ANKETA

Koga bi raje podprli za predsednika Slovenije?

  • Rezultati

Loading ... Loading ...

TWEET DNEVA