Nataša Švikart, slika: Nova24.TV

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so zaključili dva predkazenska postopka v zvezi s kaznivimi dejanji s področja gospodarske kriminalitete, ki se nanašajo na zbiranje prostovoljnih prispevkov za pomoč osebam v stiski.

Humanitarko bremenijo hude obtožbe

Neuradno naj bi šlo za lažnivo humanitarko Natašo Švikart, katero naj bi Večer predlagal celo za humanitarko leta. V  prvem predkazenskem  postopku  je  zbiranje  obvestil  potekalo v smeri utemeljitve  suma  storitve  kaznivega  dejanja  Izneverjenja po 215. členu Kazenskega zakonika, za katero je predpisana kazen zapora do treh let.

Predkazenski  postopek  je  potekal  zaradi suma nepravilnosti pri zbiranju dobrodelnih  prispevkov  za  pomoč  socialno  ogroženim  in  drugim  pomoči potrebnim  osebam  po  Sloveniji.  Na  policijo smo v zvezi s tem od skupno petih oseb oziroma njihovih zastopnikov prejeli prijave, da so prejeli manj sredstev,  kot  jih  je  bilo  zbranih  za  njih  v raznih akcijah zbiranja prostovoljnih  prispevkov.  Kriminalistično  preiskavo  pa  smo  na podlagi dodatnih  ugotovitev  razširili  na skupno 21 oseb, za katera so se zbirali prostovoljni prispevki s strani utemeljeno osumljene osebe.

Preberite tudi: Je”kradljiva” humanitarka Nataša Švikart na račun dobrih ljudi sebi nakazovala 2500 evrov plače?

Kriminalisti so opravili več, kot 400 razgovorov z osebami

Kriminalistična  preiskava  je  bila  zelo obsežna, saj je bilo med ostalim potrebno zbrati tudi obvestila od več oseb iz območja cele Slovenije, ki so darovale   denarna   sredstva   za  pomoč  različnim  osebam.  Tako  smo  v predkazenskem  postopku opravili skupno več kot 400 razgovorov z osebami in izvedli številne druge aktivnosti v predkazenskem postopku.

Preberite tudi: Goljufivo humanitarko Natašo Švikart, so sedaj ovadili tudi drugi. Vzela je še VEČ denarja!

Pridobila naj bi si več, kot 100.000  EUR  premoženjske koristi

Ugotovljeno  je  bilo,  da  je  v vseh primerih prišlo do nepravilnosti pri razdelitvi  prejetih  sredstev,  pri  čemer je utemeljeno osumljena oseba v obdobju  od  septembra  2016  do  oktobra  2019 samovoljno in brez soglasja upravičencev   razpolagala   s   pridobljenimi  denarnimi  sredstvi  pomoči potrebnim.  Denarna sredstva je porabila za svoje potrebe, poleg tega pa je nekaterim  upravičencem dodelila več denarnih sredstev, kot jih je dejansko za njih zbrala. Ugotovljeno je bilo, da si je na ta način pridobila več kot 100.000  EUR  premoženjske koristi. Policija je na podlagi zbranih obvestil že   tekom predkazenskega   postopka   pristojnemu  tožilstvu  predlagala zavarovanje  denarnih  sredstev,  ki so bila na podlagi odredbe pristojnega sodišča   zavarovana.  Večji  del  zavarovanih  sredstev,  ki  so  nesporno pripadali   upravičencem,   je  bilo  v  predkazenskem  postopku  s  strani pristojnega sodišča že vrnjenih.

Zavajanje širšega kroga ljudi v Republiki Sloveniji pri zbiranju dobrodelnih prispevkov

Drug  predkazenski  postopek  v zvezi z zbiranjem dobrodelnih prispevkov je potekal  v smeri utemeljevanja suma storitve kaznivega dejanja Poneverbe in neupravičene  uporabe  tujega premoženja po 209. členu Kazenskega zakonika, za katero je predvidena denarna kazen ali zapor do treh let.

Nataša Švikart z županom Arsenovičem

V  tem  primeru  so  bili  podani razlogi za sum, da je prišlo do zavajanja širšega kroga ljudi v Republiki Sloveniji pri zbiranju dobrodelnih prispevkov glede višine  potrebnih  sredstev  upravičenca.  V predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno,  da je za posameznega upravičenca bilo zbranih več sredstev od dejansko potrebnih,  vendar pa smo ugotovili, da doslej sredstva niso bila neupravičeno  uporabljena  in v zadevi ni podanih elementov, ki so potrebni za  utemeljevanje suma storitve kaznivega dejanja. Zato smo o tem obvestili pristojno  Okrožno  državno  tožilstvo v Mariboru s poročilom. V kolikor bo policija  v  zvezi  s  tem  zaznala  nova  dejstva ali informacije bo o tem obvestila pristojno tožilstvo.

Očitno se lažni humanitarki skupno obeta kar nekaj let zapora. Dogodek, ki smo ga razkrivali tudi na našem portalu spremljamo naprej.

MG